Nieuwsarchief
Vestia Zalmplaat
08 April 2011 - Ingezonden stuk [bewoner Zalmplaat]

opmerkingen bij de wijkvisie Vestia Zalmplaat

Volgens opmerkingen van bewoners van deze wijk is  de wijk nog wel  groen, maar, nieuwe bewoners met een andere achtergrond zorgen er voor dat de gewenste groene en gele leefstijl in het complex Bongweg 204 snel, in negatieve zin, aan het veranderen is.

Verder er zou er aandacht voor het onderhoud van de privétuinen zijn. Dit zou een lopend project moeten zijn. Dit zeker gezien het feit dat één van de speerpunten in de visie is aandacht voor behoud en versterking van suburbaan woonmilieu en 'groene en gele' leefstijlkenmerken. Dit houdt in dat toekomstig huurders deze leefstijl aanhangen.

Tevens is er continue aandacht nodig voor het onjuist en volgens de huurovereenkomst niet correct aanbrengen van schotelantennes aan de buitenmuur van de woningen.

 Met het sluiten en slopen van het wijkgebouw Zalmstek is dé ontmoetingsplek voor niet alleen ouderen, maar ook de andere bewoners in de wijk verloren gegaan. Aangezien de Campus dermate ver buiten de wijk Zalmplaat wordt gebouwd is het zeer noodzakelijk om centraal in de wijk (omgeving wijkpark) een ontmoetingsplek te realiseren.

Dit zal ook een positief effect hebben op het speerpunt aandacht voor 'eenzaamheidsgevoel' ouderen.

In de visie staat aangegeven dat de tevredenheid eigen buurt hoog is. Momenteel moet men helaas constateren dat de tevredenheid snel afneemt. Regelmatig de tevredenheid toetsen en direct maatregelen nemen indien noodzakelijk is een speerpunt.

 

Om de bedrijvigheid in de wijk te verhogen zal men uiteraard woon-werk woningen moeten bouwen. Vooral belangrijk is dat deze woningen 2 huisnummer hebben en dus 2 deuren. Voor de belasting kan een woning enkel in aanmerking komen voor aftrek van bedrijfskosten zoals huur en energie als de woning 2 voordeuren heeft en dus 2 huisnummers. Anders is een woning niet aantrekkelijk voor het starten van een bedrijf aan huis.

 

Speciale aandacht in nodig voor winkelcentrum de Fuik. De leefloop van de winkels heeft een negatief effect op het gehele winkelcentrum.

Na de bloemenzaak schijnt ook het filiaal van Den Besten te gaan sluiten. De bakker, en niet alleen deze zaak,  verliest door de wijziging van type bewoners rond de Fuik veel klanten. Ook de verhuur van panden aan qua producten gelijke bedrijven heeft een negatieve invloed op de inkomsten van de bedrijven. Kijk bv. naar de komst van het Kruitvat terwijl de DA drogist al in het winkelcentrum een filiaal heeft.  Men vind tevens dat de cultuur van de nieuwe bewoners van deze wijk de oorzaak is van de sociale achteruitgang in de buurt Bongweg  Dit uit zich op de wijze waarop nieuwe bewoners omgaan met:

- onderhoud tuin en woning

- rekening houden met buren, cultuur en achtergrond mag

  geen vrijbrief zijn om totaal geen rekening te houden met

  soms zeer ernstige overlast door het uiten van de cultuur

- bewoners voelen zich minder veilig als er door buren geen 

  Nederlands, maar een andere taal wordt gesproken die ook

  nog zeer luid wordt verkondigd. Het mag toch duidelijk zijn

  dat als mondeling contact niet mogelijk is de sociale

  cohesie binnen een buurt zeer snel achteruit gaat.

- in het algemeen bewoners aantrekken die totaal niet

  geïnteresseerd zijn in hun buren, woonomgeving en de

  woning zelf, heeft een snel en sterk negatief effect op het

  uiterlijk van de buurd, maar zeker ook op de sociale cohesie.

 

Kort gezegd, hoe meer nieuwe bewoners niet de 'gele en groene'  leefstijl aanhangen, hoe meer de buurt Bongweg 204 zal verworden tot een 2e Ruitwagen en Netten, een buurt die steeds meer in een aandachtsbuurt aan het veranderen is.

 

 

 

...Terug