Nieuwsarchief
vergadering van woensdag 20 april
21 April 2011 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Afgelopen woensdag was er een raadsvergadering. Nou ja, vergadering? Eigenlijk stond er maar een onderwerp op de agenda, dat er later aan toegevoegd was en dat was de verlenging van de toestemming voor Mevrouw Hoogveld om nog buiten Hoogvliet te blijven wonen. Er was nogal wat kritiek op deze verlenging, behalve van Leefbaar Rotterdam wat logisch is.

Nieuw Hoogvliet heeft te kennen gegeven dat wij onze bedenkingen hadden bij de brief waarin zij om toestemming vroeg. Maar, nog deel uitmakend van de IBP destijds, weet ik dat wij de discussie wel eens gevoerd hebben, of een portefeuillehouder wel deel uit moet maken van de politiek? Of moet je gewoon een advertentie zetten, met een profiel van iemand die je zoekt, waarna er gewoon sollicitanten komen. Binnen de IBP waren wij het er toen over eens dat dit misschien wel een goed alternatief zou zijn. Geen politieke binding dus. Zo zou je ook de discussie kunnen voeren over de woonplaats van een portefeuillehouder.  Het is wettelijk geregeld, maar is het belangrijk in deze tijden?  Is het belangrijk voor een deelgemeente?

Als het functioneren van de portefeuillehouder geen discussie is, dan moet je er naar onze mening geen punt van maken als de portefeuillehouder buiten de deelgemeente woont. Als zij niet zou functioneren was dit een nette manier geweest om afscheid te nemen, maar daar is geen sprake van. Het is geen gemakkelijk opgave door een portefeuillehouder, om werk te gaan doen, waar je bijna niets in kan opbouwen vanwege geld gebrek en daar kan je alleen maar respect voor hebben. Wat raadsleden betreft is er geen discussie mogelijk. Die horen op de plek te wonen waar zij in de raad zitten. Zij horen te weten wat in bewoners van Hoogvliet willen en dit te vertalen naar het dagelijks bestuur.  

Verder werd de avond gevuld met twee presentaties. Een over de aanpak van jongeren problematiek en een presentatie over de twee scholen voor voortgezet onderwijs in Hoogvliet. Interessant, maar hier en daar kreeg ik de indruk dat het een tikkeltje tendentieus was.

...Terug