Nieuwsarchief
Vrijheid op straat! 4 mei herdenking 2011
05 May 2011 - Nieuwsbericht [webmaster]Tijdens de jaarlijkse 4 mei herdenking in Hoogvliet  waren weer meer belangstellenden aanwezig dan voorgaande jaren. Het is goed om te zien, te voelen dat de 4 mei herdenking bij steeds meer mensen in Hoogvliet leeft.

Gastspreekster in de dorpskerk was Yvonne van den Heuvel, die in een indrukwekkende toespraak aan wist te geven dat wij zelf wel degelijk invloed hebben op onze vrijheid.

Ook de toespraak van de deelraadsvoorzitter Edwin Smid stond in dit teken. De plechtigheid werd afgesloten door het leggen van kransen en bloemen. Namens de deelgemeente werd de kranslegging verzorgd door de deelraadsvoorzitter Edwin Smid en de heer Jan Kruithof, die jarenlang lid is geweest van het 4 mei comité.

De plechtigheid in de dorpskerk inclusief de toespraak van Yvonne van den Heuvel is na te luisteren via onderstaande link. De toespraak van de deelraadsvoorzitter kunt u onder dit artikel lezen.

 http://www.kerkhoogvliet.nl/OrdevanDienst/OvD/kerkdienstluisteren.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toespraak herdenking 4 mei 2011

Uitgesproken door de voorzitter van de deelgemeente Hoogvliet  Dhr. Edwin Smid

 

Dames en heren, meisjes en jongens,  

Na de inspirerende woorden die door Yvonne van den Heuvel zijn gesproken in de kerk wil ik ook kort stil staan bij het thema vrijheid op straat.

Vandaag zijn wij 2 minuten stil. Vandaag herdenken we allen, burgers en militairen, die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en tijdens oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Twee minuten stilte, voor vrijheid........ voor iedereen.

Het thema van deze 4 mei herdenking is: "Vrijheid op straat''. Dat spreekt mij bijzonder aan omdat het de kern weergeeft van waar het om gaat. Mijn gedachten over dit thema wil ik graag met u delen.

Vrijheid op straat is vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, zonder angst en met het vertrouwen dat het publieke domein ook jou toebehoort. Iets wat in een oorlog geen vanzelfsprekendheid is.

In vrijheid op straat schuilt voor ons een grootse persoonlijke uitdaging. We kunnen pas echt vrij zijn als wij de mening van de ander respecteren, de ander in zijn of haar waarde laten en het recht gunnen om zich uit te spreken. Ook als dat niet ónze mening is. Een mening die voortkomt uit eigen vrije gedachten en het niet zomaar klakkeloos navolgen van het gedachtengoed van anderen. Zelfrespect zie ik als de basis van vrijheid.

Respect voor de mening, voor de eigendommen en voor het leven van een ander. Een maatschappij waarin de mens respect heeft voor anderen en respect ontvangt van anderen, in die volgorde.

Vrijheid op straat. Dat is voor mij: moed. Onze vrijheid hebben wij te danken aan de moed van soms naamloze strijders die hebben gestreden voor onze vrijheid.

Ik realiseer mij dat voor mijn vrijheid en die van u een hoge tol is betaald. Ook nu nog. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is er nog geen dag zonder oorlog geweest, zijn er meer dan tweehonderd gewapende conflicten uitgevochten en is Nederland betrokken geweest bij ruim vijftig vredesmissies. Vredesmissies die ook nu plaats vinden.

Maar die tol wordt ook betaald door mensen die vandaag de dag terug denken aan dat gene wat zij 66 jaar terug mee hebben gemaakt, de angst, het verdriet.

Vrijheid op straat heeft ook te maken met hoop. Het stemt mij hoopvol als ik zie hoe mensen vandaag in andere landen, anno 2011 de straat op gaan om hun vrijheid op te eisen en daarmee de vrijheid voor hun kinderen en toekomstige kinderen.

Voor mijn generatie, die na de Tweede Wereld oorlog geboren is, is de afwezigheid van oorlog, de aanwezigheid van de rechtsstaat en het opgroeien in vrijheid vanzelfsprekend. Je speelt, je gaat naar school, je groeit op, je kunt je mening laten horen. Maar dan hoor je hoe het in de oorlogsjaren is geweest. Op televisie en internet zie je de verschrikkingen in andere delen van de wereld. Pas dan realiseer je je dat vrede en democratie niet vanzelfsprekend zijn. Dat je moet werken aan vrijheid, je je in moet spannen voor de rechtsstaat, en je blijvend moet investeren in de kracht van de democratie.

Vrijheid, Respect,.........Ik hoop dat de momenten van stilte zoals vandaag, bijdragen aan de bewustwording bij ons zelf, dat wij ons steeds meer gaan realiseren dat het aan ons is om deze vrijheid te koesteren, ons voor deze vrijheid hard te maken, deze vrijheid uit te dragen.

Het is aan ons.  Het is aan u en mij.

De vrijheid die we morgen vieren, die vrijheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Ik wil mijn toespraak afsluiten met een gedicht dat geschreven is door Wendeline Braaksma ter gelegenheid van de nationale 4 mei herdenking 2007

 

Twee Minuten - Wendeline Braaksma (2007)

Twee minuten terug denken
herdenken
meeleven met de slachtoffers
op een plek
waar we geen oorlog willen kennen

Twee minuten terug denken
bedenken
Hoe het voor hen was

Twee minuten stilte
om te laten zien
wat het voor ons betekent
dat wij
vrijheid kennen

Twee minuten stilte
op een plek
waar 
vrijheid is

 

...Terug