Nieuwsarchief
Motie sporthalkantine
27 May 2011 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Donderdag was er weer een raadsvergadering. De link naar alle onderwerpen die behandeld zijn staan op onze homepage. Zit er iets bij waar u een mening over heeft? Laat het ons weten. Voor de volledigheid is hier de link nog een keer: http://www.deelraadinfo.nl/Hoogvliet  Daar vind u ook de verslagen van de vorige vergaderingen.   

De gezamenlijke Hoogvlietse zaalsportverenigingen wilden tijdens de vergadering het volgende onder de aandacht brengen.Tijdens het Hoogvlietse Sportoverleg dd 29 maart 2011 kregen de sportverenigingen inzage in de vorderingen van de te bouwen Campus en met name het sportgedeelte. Een bouwtekening gaf duidelijkheid over de inrichting van het complex. Het verbaasde de verenigingen dat er geen rekening was gehouden met de inrichting van een kantine en voldoende zichtmogelijkheden vanuit de kantine naar het sportveld.  Nadat de heer Drop had ingesproken namens de Hoogvlietse zaalsport verenigingen werd er door Nieuw Hoogvliet een motie ingediend die door de hele raad werd aangenomen. In de motie werd de portefeuillehouder aangespoord om met de verenigingen in overleg te gaan om tot realisatie van een horecagelegenheid in het sportgedeelte van de Campus te komen.  De portefeuillehouder mevrouw Hoogveld gaf te kennen met de sportclubs in overleg te gaan. Nieuw Hoogvliet vind dat een sporthal niet zonder horecagelegenheid kan bij het sportgedeelte.   De Hoogvlietse zaal sportverenigingen geven aan dat het noodzakelijk is dat scheidsrechters, begeleiders en vrijwilligers een broodje moeten kunnen krijgen en liefst ook iets warms. Zij moeten ook vaak van ver komen om hier hun "uit" wedstrijd te spelen. Het sociale gebeuren in en rond de kantine is erg belangrijk voor een vereniging. Ook de sociale controle, speelt een rol.

Ook door het CDA werd een motie ingediend die werd aangenomen. Deze motie diende om de sfeer en de omgangsvormen in de raadszaal tijdens de vergaderingen en daarbuiten te verbeteren. Verder was er niet veel discussie over alle stukken die de revue te passeerden. (zie: de link hierboven)

http://www.echo.nl/ro-hv/sport/ingezonden/1180109/motie.sporthalkantine.nieuw.hoogvliet/

http://www.vpinfo.nl/opinie/2228-motie-sportkantine-nieuw-hoogvliet

 

 

 

 

...Terug