Nieuwsarchief
Instellen van deelgemeente bevoegdheid gemeente
11 June 2011 - In de media [Webmaster]


Het instellen van deelgemeenten is de bevoegdheid van gemeenten, vindt de VNG. Ze schrijft dit in haar reactie op het conceptvoorstel van minister Piet Hein Donner (BZK) voor afschaffing van deelgemeenten.

Met deze maatregel wil het kabinet het aantal politieke ambtsdragers in Amsterdam en Rotterdam verminderen. Bovendien vindt het kabinet dat deelgemeenten trekken vertonen van een afzonderlijke bestuurslaag. Dat acht het onwenselijk.

Volgens de VNG zullen gemeenten na afschaffen van deelgemeenten blijven zoeken naar mogelijkheden om hun bestuurlijke organisatie te decentraliseren. De hoeveelheid werk voor de ambtelijke organisatie vermindert dus niet. De VNG is van mening dat Donner slechts uitgaat van de opbrengsten van afschaffen van deelgemeenten; hij houdt volgens de vereniging geen rekening met de kosten daarvan.

De VNG schrijft dat Amsterdam inmiddels een interne reorganisatie heeft doorgevoerd. Daarmee heeft die gemeente haar organisatie al gestroomlijnd.
Daarnaast wijst de VNG erop dat in 2009 de staatssecretaris van BZK Rotterdam in de aanloop naar de samenvoeging met de gemeente Rozenburg vroeg te verzekeren dat daar voor langere tijd een deelgemeentebestuur werd ingesteld. Dat was destijds een belangrijke reden voor de raad van Rozenburg om te kiezen voor samenvoeging met Rotterdam.

 

bron: vng magazine 10 juni 2011

...Terug