Nieuwsarchief
50 kilometer?
15 June 2011 - Ingezonden stuk [Miranda den Hartogh]

 

Is de toegestane maximale snelheid van 50 kilometer per uur binnen de wijken niet te hoog?

 

Al jaren wordt er door direct omwonenden van de 50 kilometer wegen die wijken en  buurten doorkruisen geklaagd over de hoge snelheden waarmee auto's, motoren en scooters rijden.

Bij controles blijkt dat de meerderheid van de verkeersdeelnemers zich aan de maximale snelheid houdt en een relatief kleine groep deze snelheid overtreedt. Door zowel de politie als de dagelijks bestuurders blijkt hierdoor dat het een gevoelsmatige overtreding is en niet een wettelijke.

Maar ziet men dit niet verkeerd. Ooit is door de toenmalig portefeuillehouder Jacqueline Cornelissen aangegeven dat de busroute wel een 50 kilometer route moet zijn, dit wordt door de RET verlangt. Onzin natuurlijk, in andere deelgemeenten rijden de bussen gewoon door 30 kilometer zones, zonder problemen, zonder snelheidsovertredingen en dus was deze opmerking volkomen misplaatst.

Zou het onze Hoogvlietse bestuurders  niet sieren als zij alle routes die wijken en buurten doorkruisen standaard inrichten als een 30 kilometer zone. Dit zou door de bewoners zeer gewaardeerd worden. Tenslotte houdt Rotterdam bij het vaststellen van beleid ook duidelijk rekening met onveiligheidsgevoelens, dus waarom niet met gevoelsmatige snelheidsovertredingen.

Gezien het aantal klachten zou men dit mogen verwachten.

...Terug