Nieuwsarchief
buurt bestuurt
20 June 2011 - In de media []

Zoals u misschien weet is de buurt bestuurt door Nieuw Hoogvliet in Hoogvliet geïntroduceerd. Hieronder vind u de nieuwsbrief die regelmatig verstuurd zal worden om u op de hoogte te houden van de voortgang..

Over Buurt Bestuurt

Hoogvliet heeft sinds dit jaar twee burgerpanels, een in Oudeland en een burgerpanel voor Zalmplaat en Meeuwenplaat. Doel van het project is om de  veiligheid, het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dat doet de deelgemeente Hoogvliet samen met een panel van bewoners: het Burgerpanel. Aan het project werken ook de politie, Stadstoezicht en Gemeentewerken mee. De leden van het panel denken mee, signaleren problemen en geven informatie door aan andere bewoners in de wijk. Om de drie maanden is er een bijeenkomst met het panel, de deelgemeente, Stadstoezicht en politie..De panelleden kiezen dan samen drie belangrijke zaken uit die aangepakt moeten worden.

Beste Burgerpanelleden,

Tijdens de bijeenkomst van 23 maart 2011 heeft het panel aangegeven welke problemen in de wijk met prioriteit moeten worden aangepakt door het team van politie, Roteb en Stadstoezicht. De drie problemen die benoemd zijn waren: te hard rijden (omgeving Tosca/Desdemonalaan en de Rigolettostraat), hondenpoep (in de omgeving van de Marthalaan en Troubadourlaan/Parelvisserstraat). Tot slot grofvuil  (omgeving Toscalaan/Desdemonastraat, Troubadourlaan en Marthalaan). De teams zijn de afgelopen periode bezig geweest met het monitoren en waar noodzakelijk oplossen van de door het panel genoemde problemen. Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten. 

Edwin Smid, voorzitter deelgemeente Hoogvliet

1. Te hard rijden (omgeving Toscalaan/Desdemonastraat en de Rigolettostraat)

In de omgeving van de Toscalaan, Desdemonastraat en de Rigolettostraat zijn er diverse snelheidsmetingen uitgevoerd. Over het geheel genomen geldt dat het mee valt wat betreft het te hard rijden. De toegestane maximale snelheid bedraagt in deze straten 50 km per uur. Er komen excessen voor, maar deze zijn minimaal. Hieronder volgende de verschillende snelheidsmetingen: De politie heeft twee snelheidscontroles uitgevoerd in de Desdemonastraat op 28 april 2011 tussen 7.30 uur en 8.50 uur en op 29 april 2011 tussen 8.00 uur en 9.00 uur. Op 28 april reden twee weggebruikers meer dan 50 km per uur. Zij ontvingen een procesverbaal. De hoogste snelheid was 68 km per uur. Op 29 april waren er geen overtredingen. Er is ook een snelheidscontrole uitgevoerd in de Rigolettostraat op 29 april 2011 tussen 9.00 uur en 9.20 uur. Er was geen verkeer aanwezig. Er zijn dan ook geen overtredingen geconstateerd. De politie heeft de situatie in de Rigolettostraat terplekke onderzocht en geeft aan dat het moeilijk is om hier harder dan 30 km per uur te rijden. Tenslotte is er een snelheidscontrole door de politie uitgevoerd in de Troubadourlaan in de vroege ochtend en in de middag. Hierbij reed een weggebruiker harder dan de toegestane 50 km per uur, namelijk 60 km per uur.De politie heeft van 2 tot en met 8 maart snelheidsmetingen uitgevoerd met een wegkant radar in de Desdemonastraat. Dit apparaat telt het aantal voertuigen en meet de snelheid. Hieronder vindt u de resultaten: Desdemonastraat in de richting van de Toscalaan: 9300 voertuigen waarvan 13 meer dan 50 km per uur reden. 85% van de weggebruikers rijdt 44-45 km per uur of minder (meting op weekdagen en in het weekend). De gemiddelde snelheid bedraagt 37 km per uur. De Hoogstgemeten snelheid bedraagt 78 km per uur op weekdagen en 93 km per uur op weekenddagen.Desdemonastraat in de richting van de Fideliolaan: 10900 voertuigen waarvan negen meer dan 50 km per uur reden. 85% van de weggebruikers rijdt 48-49 km per uur of minder (meting op weekdagen en in het weekend). De gemiddelde snelheid bedraagt 36 km per uur. De hoogstgemeten snelheid bedraagt 92 km per uur op weekdagen en 93 km per uur op weekenddagen.In de Desdemonastraat is van 4 mei 2011 tot en met 19 mei een ‘Snelheids Indicatie Display' (SID) geplaatst ter hoogte van de school De Notenkraker. Een SID is een matrixbord dat de snelheid van de weggebruiker meet en op dit bord wordt de weggebruiker geïnformeerd over de snelheid. UIt de metingen van de SID volgt dat 85% van de weggebruikers 44 km per uur of minder rijdt.15% van de weggebruikers rijdt meer dan 44 km per uur. De hoogst gemeten snelheid bedraagt 47 km per uur.In de volgende nieuwsbrief worden de resultaten van alle acties teruggekoppeld.

2. Hondenpoep (Marthalaan/rond Humanitasflat en het grasveld bij deTroubadourlaan/Parelvisserstraat)

Stadstoezicht heeft in april en mei tweemaal een actie in burger en tweemaal een actie in uniform uitgevoerd om te controleren of de regels worden nageleefd van het uitlaten van honden. De Marthalaan en het grasveld aan de Troubadourlaan/Parelvisserstraat zijn geen aangewezen losloopgebieden en/of aangewezen uitlaatplaatsen voor honden. Dit betekent dat honden moeten worden aangelijnd en hondenpoep opgeruimd.

Actie in burger in april: Stadstoezicht heeft geen overtredingen geconstateerd bij de actie aan de  Marthalaan. Bij de actie op het grasveld aan de Troubadourlaan/Parelvisserstraat zijn diverse bewoners aangetroffen die hier hun hond uitlieten. Veruit meer dan de helft (ongeveer 70%) van deze bewoners hebben de hondenpoep vervolgens niet opgeruimd. Zij ontvingen een procesverbaal.

Actie in uniform in mei: In mei heeft Stadstoezicht geen overtredingen geconstateerd bij de actie aan de Marthalaan en een actie aan de Troubadourlaan/Parelvisserstraat. Wel hebben vier bewoners een waarschuwing ontvangen, omdat hun hond losliep.

3. Grofvuil (omgeving Toscalaan/Desdemonastraat, Troubadourlaan en Marthalaan) Stadstoezicht heeft begin april op drie tijdstippen samen met Roteb een actie uitgevoerd om grofvuil op te sporen. Deze actie is uitgevoerd in de omgeving van de Toscalaan, Desdemonastraat, Troubadourlaan en de Marthalaan. Er is in deze gebieden weinig grofvuil aangetroffen. Het aangetroffen vuil is direct opgeruimd.

Zoals afgesproken is er op 30 mei een schouw gehouden in de bovengenoemde omgeving met twee leden van het burgerpanel. De voorzitter van de deelgemeente Edwin Smid, Cindy Nortan (projectleider Veilig), de Roteb en Stadstoezicht waren hierbij aanwezig. Het algemene beeld wat betreft het grofvuil is dat de omgeving goed op orde (schoon) is. De volgende constateringen zijn genoteerd:

Toscaweg Achter de huizen bij een tuin ligt er op de openbare weg een rij stenen. Sadkopad (betreft een woning)Een berg vuilniszakken met tuinafval in de zijtuin van een huis, zichtbaar vanaf de openbare weg. Verder staan er huisafvalbakken op de stoep, terwijl het geen ‘vuilophaaldag' is en is er een winkelwagen zichtbaar in de tuin. Stadstoezicht heeft ter plekke aangebeld, maar er was niemand thuis. Stadstoezicht heeft het adres genoteerd ter controle en komt terug om de bewoners aan te spreken op hun gedrag en eventueel te verbaliseren.

Hele omgeving: Er worden diverse zwervende winkelwagentjes aangetroffen.Toscalaan t.h.v. 45 Lantaarnpaal in erg slechte staat. Gemeentewerken is hierover ingelicht.Toscalaan t.h.v. 448 Restafval naast de ondergrondse containers. Bij controle door de Roteb  blijkt dat een van de containers kapot is. Deze container wordt binnenkort gemaakt. Grofvuil naast de ondergrondse container.

Desdemonastraat: Weesfietsen aangetroffen en fietsen die hinderlijk staan geparkeerd, gebonden aan een hek voor de uitgang van een portiek aan de openbare weg. Bewoners geven aan dat deze hier al lang staan. Stadstoezicht komt terug om deze fietsen te stickeren. Bewoners hebben dan een week de tijd om deze fietsen te verwijderen. Daarna volgt inbeslagname.

Geen lid en wel deze nieuwsbrief ontvangen? Als u geen lid bent van burgerpanel Oudeland en deze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven in een email en deze versturen naar: buurtbestuurt@hoogvliet.rotterdam.nl<mailto:buurtbestuurt@hoogvliet.rotterdam.nl>

...Terug