Nieuwsarchief
Schoonmaakactie Lampreibuurt
29 June 2011 - In de media []

Op woensdag 22 juni, vond er een buurtschoonmaakactie plaats in de Lampreibuurt, in de binnentuin tussen Horsweg en Tonijnstraat. Buurtschoonmaakactie in de Lampreibuurt geslaagd
Initiatiefnemers van de actie zijn de deelgemeente Hoogvliet, Gemeentewerken, Roteb, politie, Stadstoezicht, woningcorporaties Vestia en Woonbron en SWH en de buurtconciërge.
De actie bestond uit het uitvoeren van betrekkelijk kleine ingrepen die ervoor moeten zorgen dat de buurt er weer schoon en heel bij ligt. Aan het schoonmaken van de wijk hebben ook buurtbewoners meegedaan.

De diensten en partners van de deelgemeente hebben nauw samengewerkt tijdens de acties. De schoonmaakploegen van de diensten waren in groten getale aanwezig en er is flink wat materiaal ingezet, zoals schoonmaakmachines en veegauto's. Er is onder meer kauwgum verwijderd, geveegd, straatmeubilair schoongespoten, gesnoeid en stoeptegels rechtgezet.
Stadstoezicht en politie hebben bewoners aangesproken over rommel op straat en loslopende honden. Ook automobilisten werden aangesproken. Foutparkeerders werden gewaarschuwd en er werden twee procesverbalen uitgeschreven voor auto's die op de trottoirs waren geparkeerd. Ook een bewoner die zijn huisvuil verkeerd had aangeboden kon rekenen op een procesverbaal. Daarnaast werden fietswrakken gestickerd; eigenaren kregen een week de tijd om hun eigendom op te halen. Daarna worden deze door Stadstoezicht verwijderd.

De actiedag was ook bedoeld om bewoners te informeren en een bewustwording op gang te brengen over hun eigen leefomgeving. Daarom wilden de initiatiefnemers met zoveel mogelijk bewoners een gesprek aanknopen over wat hún bijdrage kan zijn aan een schonere en beter leefbare buurt. De bewoners van de ASVZ en de vrouwen van de Buurtstudio deden mee aan de actie. De belangstelling van de andere buurtbewoners was echter gering. Slechts een enkele bewoner kwam naar de informatiekraampjes voor informatie of om vragen te stellen.

De actiedag van 22 juni is een markering van een maand durende actie in juni voor de Lampreistraat en omgeving. Met kleine ingrepen in de wijk wordt de leefomgeving verbeterd en meer leefbaar gemaakt. De actie sluit aan bij de aanpak van woningcorporatie Vestia onder de noemer "Onze wijk wordt super!" Op 13 juli organiseert Vestia een buurtfeest voor de bewoners met een voetbaltoernooi.

De schoonmaakactie is vorig jaar met succes voor het eerst in de wijk Oudeland gehouden. Wegens succes is de actie vervolgens ook in Boomgaardshoek gehouden. De bedoeling is dat het in andere delen van Hoogvliet wordt ingezet, zoals afgelopen woensdag in de Lampreibuurt.

...Terug