Nieuwsarchief
Project `Veilige schoolomgeving` van start
05 August 2011 - In de media []

De Hoeksteen in Rockanje is de eerste school in Westvoorne die het definitieve ontwerp voor het project "Veilige schoolomgeving", heeft overhandigd aan de gemeente Westvoorne. Vlak voor de zomervakantie is het ontwerp voor De Hoeksteen gereed gekomen en kon de officiŽle uitreiking van het ontwerp plaatsvinden. Wethouder Van Lith nam het ontwerp - met mogelijke maatregelen om de schoolomgeving veiliger te maken - officieel in ontvangst, uiteraard met wat lekkers en een glaasje fris voor alle aanwezigen.

Wat houdt het project Veilige schoolomgeving in? In 2008 zijn alle scholen in Westvoorne benaderd om mee te doen aan permanente verkeerseducatie. Een aantal scholen doet mee en maakt gebruik van een verkeersleerkracht. De vakleerkracht leert de kinderen hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Rondom scholen is immers de verkeerssituatie anders dan in gewone woonwijken. Vooral tijdens het halen en brengen van schoolkinderen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Om de verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren heeft de gemeente Westvoorne besloten om het project ‚Veilige schoolomgeving‚ te starten. Alle scholen binnen de gemeente zijn aangeschreven om mee te doen met dit project.
Op de informatiebijeenkomst in mei  jl. -waarbij De Driehoek, De Hoeksteen en De Zonnebloem aanwezig waren- is een presentatie gegeven over de mogelijkheden die elke school heeft om de veiligheid rondom de school te verbeteren. Zoals duidelijke markeringen op het wegdek en attentieverhogende attributen. Het uitgangspunt om mee te doen is dat de scholen zelf met concrete plannen komen en dat de gemeente alle benodigde hulpmiddelen ter beschikking stelt.
De Hoeksteen is de eerste school die met een ontwerp voor een veilige schoolomgeving bij de gemeente heeft ingeleverd. Na diverse overleggen zijn we samen tot een definitief ontwerp gekomen. Het plan is mede tot stand gekomen met inzet van de leerlingenraad. De wethouder hoopt dat er nog veel meer scholen in de gemeente zich aan willen sluiten bij het project "Veilige schoolomgeving". Durven jullie ook met ons mee te doen? Neem voor informatie contact op met Bjorn de Leeuw. Hij is te bereiken op telefoonnummer: (0181) 40 80 61 .

...Terug