Nieuwsarchief
Stadstoezicht en woensdag in Hoogvliet
25 August 2011 - Nieuwsbericht [Jan Koopmans]

Ik heb zo nu en dan wel eens mijn kritiek op Stadstoezicht gehad in de loop der tijd.  Ik denk dat het personeel van stadstoezicht in principe uit goede mensen bestaat net zoals de politie. Ik weet nog dat men bij de korpsen het onzalige idee omarmde om hun personeel plotseling een minimum aantal bekeuringen moesten gaan schrijven. De agenten op straat werden ernstig onder druk gezet om daar aan te voldoen. Zelfs werd er hier en daar met ontslag gedreigd. Nu de politie weer doet waar zij eigenlijk voor zijn, zie je plotseling dat er weer meer boeven gevangen worden en dat is geen toeval.

Met stadstoezicht is het zelfde aan de hand. Stadstoezicht is een organisatie die geld in het laatje moet brengen. Dus wordt er in Hoogvliet op marktdagen gehandhaafd zoals de borden aangeven op woensdag.  Bij de politie waren er toen een aantal mensen die nadachten. Die hebben met vereende krachten de politiek ingeschakeld om wat aan die gekheid te doen. Nadenken is iets wat kennelijk nog bij het stadstoezicht ontbreekt. Dat winkels in een winkelcentrum, dat iedere keer te kampen heeft met leegstand, last heeft van de bekeuring schrijverij van stadstoezicht daar hadden zij vast nog niet aan gedacht. Dat zij ook later kunnen beginnen met dat schrijven, als de winkels gesloten zijn, daar hadden zij vast ook niet aan gedacht. Als burgers van Hoogvliet dit aan hen vertellen en zij halen de schouders op, dan heb ik wel mijn bedenkingen. Je nergens wat van aantrekken als opsporings instantie, als er kritiek komt van de burgers, dat gebeurde in landen waar allerlei staatshoofden worden afgezet. Een opsporingsinstantie verliest het echt als de bevolking dat echt wil. Bij ons in Nederland zal het wel een beetje mee vallen, maar ik denk dat je wel zelf verstandig moet om gaan met de macht die je gekregen hebt. Daar moet je goed over nadenken en kritiek mag je best even boos over zijn, maar je moet daar wel wat mee doen Stadstoezicht! Je hoort ook niet te wachten en toe te kijken tot er een auto staat en de bestuurder is weg gelopen. Dat mag zelfs niet eens als opsporingsambtenaar, dus doe mij een  lol en doe daar wat aan, want u doet verder ook heel veel goed werk.

Inmiddels heb ik contact gehad met de voorzitter van het dagelijks bestuur die ook van mening is dat de tijden op de borden zo snel mogelijk moeten veranderen. Edwin Smid heeft aangegeven dat de winkeliers het al moeilijk genoeg hebben en de situatie nogmaals aan zal kaarten bij Stadstoezicht.  Jammer dat stadtoezicht dat niet zelf heeft bedacht, want zij zijn er ook voor ons....

 

...Terug