Nieuwsarchief
buurt bestuurt meeuwenplaat-zalmplaat
01 October 2011 - Nieuwsbericht [webmaster]

Over Buurt Bestuurt

 

Hoogvliet heeft sinds dit jaar twee burgerpanels, een in Oudeland en een burgerpanel voor Zalmplaat en Meeuwenplaat. Doel van het project is om de veiligheid, het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dat doet de deelgemeente Hoogvliet samen met een panel van bewoners: het Burgerpanel. Aan het project werken ook de politie, Stadstoezicht en Gemeentewerken mee. De leden van het panel denken mee, signaleren problemen en geven informatie door aan andere bewoners in de wijk. Om de drie maanden is er een bijeenkomst met het panel, de deelgemeente, Stadstoezicht en politie.

De panelleden kiezen dan samen drie belangrijke zaken uit die aangepakt moeten worden.

 

 


 


23 september 2011, nummer 5

 

Over Buurt Bestuurt

 

Hoogvliet heeft sinds dit jaar twee burgerpanels, een in Oudeland en een burgerpanel voor Zalmplaat en Meeuwenplaat. Doel van het project is om de veiligheid, het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dat doet de deelgemeente Hoogvliet samen met een panel van bewoners: het Burgerpanel. Aan het project werken ook de politie, Stadstoezicht en Gemeentewerken mee. De leden van het panel denken mee, signaleren problemen en geven informatie door aan andere bewoners in de wijk. Om de drie maanden is er een bijeenkomst met het panel, de deelgemeente, Stadstoezicht en politie.

De panelleden kiezen dan samen drie belangrijke zaken uit die aangepakt moeten worden.

 

 

Beste Burgerpanelleden,

 

Op 22 juni is het burgerpanel van Buurt Bestuurt masraweer bij elkaar gekomen. Ik heb de bijeenkomst ervaren als prettig en constructief. Het doet mij als bestuurder deugd dat u zo betrokken bent bij uw

wijk en echt de dingen ten goede wilt veranderen. We hebben teruggekeken op de resultaten van de aanpak van de problemen die de vorige keer zijn benoemd en de afgelopen drie maanden zijn aangepakt. U heeft aangegeven dat u over het algemeen tevreden bent over de inzet van politie en

STZ en de resultaten die de acties hebben opgeleverd. 

Op 22 juni hebben we ook vooruitgekeken en zijn er door het panel weer een aantal problemen genoemd die aangepakt moeten worden door het team van politie, Roteb en Stadstoezicht.

Deze drie problemen zijn: Fout parkeren (omgeving tussen Bun en Wonderklauwpad), jongerenoverlast (omgeving Ruitwagen, Nette en Schepnet). Het derde probleem was overlast van hondenpoep (omgeving Zalmweide - tussen Prikkorf en de Kruisnetlaan).

 

Op 22 juni zijn er door het burgerpanel buurt bestuurt weer prioriteiten benoemd voor de wijk  meeuwenplaat/zalmplaar. Hieronder vindt u een overzicht

van de resultaten.  

  1. Fout parkeren/parkeren op de stoep (omgeving tussen Bun en Wonderklauwpad)

 

Stadstoezicht surveilleert dagelijks in de omgeving tussen Bun en Wonderklaupad.  Voor de handhaving op ‘fout pakeren' heeft Stadstoezicht hier extra op verschillende tijden gesurveilleerd. Stadstoezicht ziet op de stoep bij het Wonderklauwpad regelmatig bedrijfsauto's staan. Het is hier toegestaan om kort te parkeren om te ‘laden en lossen'. Stadstoezicht heeft tweemaal een bekeuring uitgeschreven voor auto's die op de stoep geparkeerd stonden en waarbij zij geen enkele activiteit konden waarnemen.

 

2. Jongerenoverlast (omgeving Ruitwagen, Nette en Schepnet)

 

De deelgemeente heeft begin juli overleg gevoerd met de politie en woningbouwcorporatie Vestia Hoogvliet om afspraken te maken over hoe om te gaan met de jongerenoverlast. Er is afgesproken

om gezamenlijk in gesprek te gaan met de bewoners die overlast ervaren en met de belangrijkste ‘overlastgevers'. Vrijwel direct na dit overleg hebben er diverse overleggen plaatsgevonden onder leiding van portefeuillehouder Ingeborg Hoogveld. Zo was er op 11 juli jl. een bijeenkomst met twintig bewoners. Tijdens dit overleg werd duidelijk wat de overlast door de  jongeren inhoudt en in welke

mate bewoners hier last van hebben. Bewoners zijn ook bezorgd om het welzijn van overlastgevers.

 

Met de bewoners zijn afspraken gemaakt waar zij overlast kunnen melden: bij de wijkagent,

maar daarnaast ook bij de deelgemeente en de woningbouwcorporatie Vestia. Er is ook afgesproken welke bewoner namens de buurt optreedt als contactpersoon voor de deelgemeente. De volgende

dag zijn gesprekken gevoerd met de overlastgevers.

Met de overlastgevers is duidelijk gesproken over de overlast die buurtbewoners van hen ervaren en

de bezorgdheid die zij ook hebben geuit over het welzijn van deze jongeren. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het stoppen van de overlast. De wijkagent en een medewerker van woningcorporatie Vestia houden de situatie terplekke in de buurt in de gaten.

 

De intensieve aandacht van de politie, deelgemeente, Vestia en Stadstoezicht voor de jongerenoverlast in de omgeving van de Ruitwagen en Schepnet blijft voorlopig voortduren. In oktober worden bewoners weer uitgenodigd voor een gesprek bij de deelgemeente om de stand van zaken rond overlast in de afgelopen periode en op dat moment te bespreken.

 

3. Overlast van hondenpoep (omgeving Zalmweide, tussen Prikkorf en Kruisnetlaan)

 

Stadstoezicht heeft in  juli, augustus en september een actie van een dag uitgevoerd om te controleren of de regels worden nageleefd van het uitlaten van honden in de omgeving van de Zalmweide. Stadstoezicht heeft tijdens deze acties geen overtredingen geconstateerd.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afgelopen woensdag zijn er opnieuw prioriteiten benoemd en die hebben vooral te maken met toenemende overlast van scooters op het trottoir en te hard rijden

 Geen lid en wel deze nieuwsbrief ontvangen?

 

Als u geen lid bent van burgerpanel Zalmplaat en Meeuwenplaat en deze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven in een email en deze versturen naar: buurtbestuurt@hoogvliet.rotterdam.nl

 

...Terug