Nieuwsarchief
In Memoriam Erik Snoek
09 October 2011 - Ingezonden stuk [Edwin Smid]

 

 

Verslagen... Bedroefd... Niet te bevatten. Zo hebben we kennis genomen van het overlijden van

               Erik Snoek

Erik mocht slechts 46 jaar oud worden.

Erik was een van onze makkers en medestrijders vanaf het eerste uur. Wij verliezen in Erik een geweldig steunfractielid, een betrokken persoon met een bijzonder gevoel voor humor en altijd de rust zelve.

Door het overlijden van Erik verliezen wij niet alleen een partijgenoot die grote maatschappelijke betrokkenheid had bij alles wat er in Hoogvliet gebeurde maar verliest Hoogvliet een bijzonder gewaardeerd mens.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen erg veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.


Namens (steun)Fractie en Bestuur van Nieuw Hoogvliet,

Edwin Smid

 


 

 

 


 

...Terug