Nieuwsarchief
Bijdrage Nieuw Hoogvliet programmabegroting
27 October 2011 - In de media [jan koopmans]

 Met twee benen op de grond

Voor ons ligt de begroting ongewijzigd beleid. In deze begroting zijn een aantal kleine bezuinigingen doorgevoerd. Wij kijken met name uit naar de begroting ongewijzigd beleid, de begroting waarop wij echte keuzes gaan maken. En zoals bij de behandeling van de kader brief al aangegeven houden wij vast aan de prioriteiten de wij in ons programma als prioriteit benoemd hebben: veiligheid, communicatie, participatie en dienstverlening.

Een ding staat voorop, hoe lastig ook, wij moeten voorkomen dat Hoogvliet straks weer een van de slechtere plekken is om te wonen en te leven. Er worden weer pijnlijke, maar noodzakelijke keuzes gemaakt. De deelgemeente wordt langzaam aan opgeheven. Als er geen geld meer is houd alles op en dat gaan wij al merken. Wat is de volgende keuze? Een duur zwembad weg? Alle speeltuinen? Metrostation Zalmplaat sluiten? Tol heffen vanuit Spijkenisse?  Wat is er nog gek in deze tijd?

Nieuw Hoogvliet heeft geen vergrootglas gebruikt om weer eens ouderwets drukfouten te zoeken in de begroting om daar eens lekker over te discussiŽren, zonde van de tijd en moeite. VZ  Nieuw Hoogvliet kan in stemmen met deze begroting.

Maar ziet alles er nu zo somber uit? Nederland, De stad Rotterdam, Hoogvliet is in beweging. In de media lezen wij niets anders dan bezuinigingen die op ons afkomen en hoe slecht het wel niet gaat. Daar bovenop  maakt iedereen elkaar gek daar waar het gaat over het afschaffen van de deelgemeenten.

Ja, het is natuurlijk  absurd dat een minister de deelraden en stadsdelen op wil heffen n hier voorstellen voor doet, terwijl er nog geen alternatieven zijn en de voordelen niet helder zijn en geen gewicht in de schaal leggen. Maar laten we eerlijk zijn naar ons zelf en de Hoogvlieters. Onze invloed op deze discussie op dit moment en de besluitvorming is, hoe spijtig ook,  uiterst klein.

Nieuw Hoogvliet heeft van het begin af aan al aangegeven dat het voor een zo zelfstandig mogelijk Hoogvliet is. In ieder geval een Hoogvliet waar de Hoogvlieters iets te vertellen hebben en gehoord worden. Nieuw Hoogvliet blijft zich hard maken voor  de vertaling van die stem. Ik heb al eens eerder gezegd dat niet de gemeenteraadsleden in de gemeenteraad horen te zitten,  maar de deelgemeenteraadsleden uit de verschillende deelgemeenten.

Zo hou je een vinger in de pap en zo hoef je niet hier een discussie te voeren zoals "Wij kunnen zoveel beter".  Waarom? Wij kunnen wel beter, maar wij maken dat niet uit, Rotterdam beslist nu wat goed is voor ons.  Je kan met een klein aantal (ex)raadsleden uit de deelgemeente snel laten weten wat er allemaal speelt en dat laten weten in de gemeenteraad in Rotterdam. Vergadering op de deelgemeente, met alle (ex)raadsleden, huiswerk mee met de raadsleden uit de (ex)deelgemeente Hoogvliet die in Rotterdam in de raad zitten. Afijn wij gaan daar hier in de raad niet uitkomen, omdat daar teveel politieke ego zit die allemaal een politieke agenda hebben en mijn opmerking om de deelraad om te toveren tot een politieke partij heeft al eens eerder tot schamper gelach geleid. Maar voorzitter, de tijd dringt en over een jaar of wat hebben wij, de inwoners van Hoogvliet niets meer te zeggen. Nee, voorzitter sterker nog, wij zijn tot het eind toe, nog steeds bezig elkaar de schuld te geven van fouten die gemaakt zijn bij het cultuurhuis.  Dat is jammer, want zo blijven wij door tobben en het ging toch om Hoogvliet?

Wij zullen dan ook met het college verder moeten praten over hoe wij er voorzorgen dat Hoogvlieters gehoord en geholpen blijven worden. Veel Hoogvlieters zeggen Handen af van Hoogvliet! Hoogvliet is geen centrum, geen Hilligersberg, Schiebroek of Feijenoord. Voor de deelgemeenten buiten het centrum zal een bijzondere positie bevochten moeten worden. Wij vragen het DB dan ook om met de deelgemeenten hoek van Holland, Pernis en Rozenburg in gesprek te gaan om gezamenlijk die bijzonder positie van deze deelgemeenten met het college te bespreken. Nog los van de discussie of de deelgemeenten blijven bestaan ja dan nee. 

En dan het noodweer van bezuinigingen dat op ons af komt. Er zullen fors ingrepen plaats moeten vinden om de bezuinigingen te verwerken. VZ nieuw Hoogvliet kiest een ander insteek. Natuurlijk is het spijtig dat straks veel dingen niet meer kunnen, maar misschien worden we daardoor wel eens te meer gedwongen om zaken anders te organiseren. Misschien moeten wij gezamenlijk maar eens keuze maken over die dingen die we wel belangrijk vinden. De bewoners zijn in ieder geval erg duidelijk als wij de avonden over de leefbaarheids monitor samenvatten

Nieuw Hoogvliet ziet in ieder geval een aantal belangrijke ontwikkelingen. Wij zien dat er doorgepakt wordt met buurt bestuurt, een initiatief van mijzelf, wat tot op heden nog geen geld heeft gekost. Wij hebben begrepen dat  buurt bestuurt volgend jaar in alle wijken gestart gaat worden. Waar wij erg nieuwsgierig naar zijn of deze uitrol ook zonder geld gerealiseerd gaat worden.

Het afgelopen jaar hebben wij de participatiematrix voorbij zien komen. Bij de avonden over de leefbaarheidmonitor hebben we daar al kunnen merken dat het bestuur waarde hecht aan de mening van de hoogvlieter en dat ook op deze avonden gevraagd is om prioriteiten aan te geven.

Ik hoorde een inwoner van Hoogvliet klagen dat hij van elke stap op de hoogte werd gehouden over het weghalen en weer terugplaatsen van een speelplaats. Zo horen wij het graag voorzitter. Daar kan niet genoeg over geklaagd worden. Dit kost geen geld!

Stadstoezicht zou zich meer moeten manifesteren op plekken waar veel overlast is bijvoorbeeld in de avond bij de Metrostations. Prioriteiten.  Burgers roepen hier om, niet om problemen met parkeren om het marktterrein Wij zouden  overigens  graag willen weten wat er extra gedaan wordt aan de Metrostations en dan vooral een station zoals Zalmplaat.

De medewerkers stadstoezicht kunnen we niet meer betalen. De medewerkers die vanuit de stad ingezet worden kunnen wel die dingen gaan doen die hoogvlieters belangrijk vinden. Een dergelijke verandering zal merkbaar worden maar kost geen geld. Over veel dingen gaan wij niet en kunnen we slechts een signaal afgeven. zo een voorbeeld is de kwaliteit van het basis onderwijs.

Voorzitter, tegenwoordig worden woonafspraken gemaakt door de coŲperaties met nieuwe huurders.  Echter, het zou een goede zaak zijn om bij het toewijzen van woningen, in relatie tot overlastgevende bewoners, duidelijk grenzen te stellen en bij het toewijzen van woningen en rekening te houden met bestaande woonmilieus. Tijdens de Leefbaarheidsmonitor bleek dat de woningstichtingen toch nog slecht luisteren naar haar klanten. Voorzitter, wij horen graag van de portefeuillehouder, hoe dit momenteel aangepakt wordt door de woningstichting.

Bewoners activering is soms ook bewonerszelfactivering voorzitter Een mooi voorbeeld was dit jaar de Henk Miliusstraat waar de mensen zelf bezig waren om iets voor de jeugd en de kinderen in de wijk te organiseren, verder is men daar bezig om een betere uitlaatplek te zoeken voor honden.  Hoe gaan wij hen daar in ondersteunen, is er al contact geweest voorzitter?

VZ, ja, wij staan achter de oprichting van een cultuurhuis. De financiŽn hieromtrent baren de NH fractie nog steeds zorgen. Voorzitter wij gaan niet meer in discussie over hoe slecht het allemaal gedaan is. Iedereen heeft zijn zegje wel gedaan en de raad valt in herhaling. Wij wachten de ontwikkelingen hieromtrent af.

VZ. Volgens nieuw Hoogvliet heeft de deelgemeente een belangrijke taak om haar inwoners voldoende voorzieningen te bieden Het uitgangspunt dat verenigingen de kosten van sport zelf moeten dragen misschien in principe wel juist, maar onhoudbaar.

Hoe staat het met de kantine in de Campus, of de besprekingen daar over...Voorzitter een bar maken waar iemand achter staat, dat moet je voor zo'n groot project niet eens merken als je een sporthal gaat bouwen en dat moet op zijn minst een cadeautje van de bouwer zijn omdat hij die opdracht gekregen heeft!

Als een club financieel niet meer in staat is zichzelf te redden, moet daar hulp voor komen. Met hulp bedoel ik dat er overleg is met alle sportclubs uit Hoogvliet tegelijk. Als de handbal club geen geld meer heeft om haar onderkomen te betalen dan ga ik er vanuit voorzitter dat de deelgemeente helpt bij het zoeken naar oplossingen. Als een voetbalclub het niet meer red, voorzitter, dan ga ik er van uit dat de deelgemeente helpt in een overleg om te kijken naar combinaties met een andere club bijvoorbeeld.

Wij moeten zeker ook vaker de samenwerking met Spijkenisse zoeken op allerlei gebied. Horeca, Theater, Zwembad, Bioscoop enz. Vier jaar geleden leek het wel of ik een vloek uitsprak in de raadszaal, maar volgens mij ziet iedereen daar nu het nut wel van in.

Voorzitter ik krijg het gevoel dat wij keuzes moeten gaan maken. Ik zou graag van de andere fracties horen wat voor keuze zij bijvoorbeeld zouden maken als die vraag t.z.t  komt. Bijvoorbeeld:

Het zwembad of de kinderboerderij. 3 of 1 biljart verenigingen. Nieuw Hoogvliet zou kunnen gaan voor de kinderboerderij en 1 bilartvereniging. Keuzes maken voorzitter en stoppen met het praten wie het fout heeft gedaan en wanneer dat ook al weer was.

Voorzitter ik wil geen zwartkijker zijn maar ik zie de volgende slachtoffers al komen. De speeltuinen. Zijn deze in hun huidige vorm nog wel van deze tijd. Moeten we niet toe naar een ander opzet, bijvoorbeeld een combinatie met verenigingen.

Voorzitter tot slot:  Nieuw Hoogvliet wil tot slot haar waardering uitspreken voor de inzet van de medewerkers van de deelgemeente hoogvliet. Het zijn onzekere tijden en dat vraagt veel van medewerkers..

Dank u wel.

...Terug