Nieuwsarchief
Rotterdammers bepalen vaker inzet politie en Stadstoezicht
03 November 2011 - In de media []

Steeds meer wijken in Rotterdam haken aan op Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van  werken waarbij bewoners samen met  deelgemeente, politie en Stadstoezicht bepalen welke problemen in een buurt moeten worden aangepakt en wat voorrang krijgt. 
 
Aan het eind van het jaar moet in minimaal n  wijk in iedere deelgemeente volgens dit principe worden  gewerkt,  is het idee. "Veiligheid is niet alleen een  zaak  van de politie, maar  van ons allemaal en Buurt Bestuurt is daar een onlosmakelijk onderdeel van," zei burgemeester Aboutaleb woensdag
26 oktober tijdens een door circa 125 personen bijgewoonde netwerkbijeenkomst gebiedsgericht
werken over Buurt Bestuurt.

Aboutaleb gaat  zelf vaak op onderzoek uit in de stad. Ook s nachts, vertelde hij de aanwezigen, die massaal naar de Creative Factory  waren  gekomen. "Als er ergens een  probleem gesignaleerd is, wil ik dat met eigen ogen  zien en de buurt te verkennen. Dan zet ik mijn petje op, trek ik mijn leren jas aan en ga erop uit. Zo ontdek ik vaak andere dingen dan tijdens officile bezoeken." 
 
Praktische tips
Doel van de middag was het uitwisselen van informatie en praktische tips over Buurt Bestuurt. Om alle partijen te helpen bij de invoering, is een  toolkit ontwikkeld. Hierin zitten onder  andere een planning, presentaties, factsheets en een vragenlijst. 
 
Regie
Buurt Bestuurt draait inmiddels in twintig Rotterdamse wijken. En daarvan is Hoogvliet. In een panelgesprek vertelde Edwin Smid, voorzitter van deelgemeente Hoogvliet, over zijn ervaringen: "Door Buurt Bestuurt weten  we veel beter  wat er speelt in de wijk en kunnen ons werk dus beter doen. De samenwerking tussen alle partijen verloopt goed. De deelgemeente voert de regie en
bewaakt de voortgang. Zo voorkomen we dat bewoners van hot naar her worden gestuurd. Dat werkt
prima."
 
Workshops
Na het panelgesprek volgden drie workshops. In de basisworkshop gaf wijkagent Hans Hoekman uitleg over hoe je Buurt Bestuurt begint en wat de mogelijkheden zijn. Lot Mertens, gebiedsmanager Delfshaven, liet in haar  workshop zien hoe je bewoners om de tafel krijgt en hoe je kunt bevorderen dat de bewoners de buurt echt kunnen besturen. In de laatste workshop, onder  leiding van communicatieadviseur Carolien van Eykelen, stonden de mogelijkheden om op maat  te communiceren centraal.
 
Vervoersmiddel
Aan het einde van de dag vatten  de workshopleiders de belangrijkste punten samen. Hans Hoekman: "Buurt Bestuurt is een  andere manier om je gewone werk te doen.  Het is geen wondermiddel of blauwdruk; zie het meer  als een  vervoersmiddel. Gooi niets weg, maar  kijk juist naar  wat je hebt en hoe je daar  Buurt Bestuurt van kunt maken, maar  laat wel de essentie overeind. " Lot Mertens voegde daaraan toe: "Hou het klein, doe het samen en hou het bij jezelf. Kijk naar  wat de buurt en bewoners nodig hebben."  Carolien van Eykelen onderstreepte dat communicatie meer  is dan uitleggen wat Buurt Bestuurt is: "Het draait er ook om hoe je mensen te woord staat, hoe je mensen bejegent. Ook dat is communicatie". 
 
Buurt Bestuurt is genomineerd voor de veiligheidsaward! Tot 7 december kunt u uw stem uitbrengen
op http://www.veiligheidaward.nl/ 
Burgemeester Aboutaleb vertelde waarom  Buurt Bestuurt zo'n belangrijk instrument is.

De aanwezigen konden vragen stellen aan  een panel van alle partners van Buurt Bestuurt: bewoners, deelgemeente, Stadstoezicht en politie.

----------------------------------------------------------------------------

Op woensdag 26 oktober vond de netwerkbijeenkomst Buurt Bestuurt plaats. Deze bijeenkomst is in het kader van gebiedsgericht werken georganiseerd door Directie Veiligheid en de Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten.

Bij deze willen we u van harte bedanken voor uw aanwezigheid bij, dan wel uw interesse voor, deze bijeenkomst. We blikken terug op een plezierige middag. Uit de hoge opkomst en aanwezigheid vanuit allerlei verschillende diensten, organisaties en professies blijkt een brede belangstelling voor de werkwijze Buurt Bestuurt. Van de ruimte voor het stellen van vragen werd tijdens de bijeenkomst veel gebruik gemaakt en er is volop kennis en ervaring uitgewisseld.

 Heeft u nog vragen, tips of aanvullingen, neem dan contact op met Peter Groeneveld (p.groeneveld@rotterdam.nl of 010-2673994).

Door middel van deze mail willen we u attenderen op de site www.rotterdam.nl/buurtbestuurt. Hier is onder andere een toolkit te vinden die handvatten biedt bij het invoeren van Buurt Bestuurt. Ook vindt u er verschillende factsheets en artikelen over Buurt Bestuurt. In de bijlagen van deze mail vindt u een korte samenvatting van de netwerkbijeenkomst van vorige week woensdag.

Wegens de grote interesse in Buurt Bestuurt organiseren we begin 2012 een tweede netwerkbijeenkomst Buurt Bestuurt. Daarin zal de nadruk nog meer liggen op het uitwisselen van ervaringen. Graag tot dan!

 

 


 

...Terug