Nieuwsarchief
Duiven in Hoogvliet
21 November 2011 - In de media [jan koopmans]

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd aandacht gevraagd door de heer van Schie namens de bewonersvereniging van de Tuinkamer van Hoogvliet in verbande met de overlast van de stadsduiven. Sinds de flats aan de Viskorfstraat gesloopt zijn, hebben de bewoners van de Tuinkamer last van de duiven. Overdag zijn de duiven op pad, maar 's avonds en 's nachts horen de bewoners de duiven koeren en op en om de huizen liggen de uitwerpselen.

Door de lange leegstandperiode van de flats, vormden deze ideale broedplaatsen voor de duiven. Na de sloop zijn de duiven naar de Tuinkamer verhuisd. ‘We hebben van die mooie lessenaarsdaken, waar de duiven graag op zitten', houdt Van Schie de deelraad voor. 

De bewoners proberen de duiven te weren door duivenpinnen aan te brengen. Zo kunnen ze niet meer nestelen in de Tuinkamer. Dat houdt volgens Van Schie wel in dat het probleem zich gaat verplaatsen. ‘Als wij preventief maatregelen nemen om te voorkomen dat wij overlast hebben, gaan de duiven een wijk verder. En dan begint alles opnieuw'.

De Roteb is de eerst aangewezene om de duivenpopulatie aan te pakken, geeft Hans van der Made (PvdA) aan.  Zij kunnen de duiven vangen en de nesten weghalen. Van Schie antwoordt daarop dat de Roteb wel de duivenpinnen wil aanbrengen, maar niet preventief mag ruimen.  Daarbij komt dat de bewoners zich ook afvragen wie de kosten moet betalen. De duiven komen immers uit de leegstaande huurflats.

Het DB zal met de heer Van Schie contact op nemen zodra men zich heeft laten informeren over de mogelijkheden die er zijn om de overlast aan te pakken.

info over de tuinkamer:  http://www.tuinkamervanhoogvliet.nl/

 

 

...Terug