Nieuwsarchief
Offeren Haagse politici de deelgemeenten?
28 November 2011 - Nieuwsbericht [webmaster]Afgelopen woensdag was er een "ronde tafelgesprek" met de  2e kamer commissie over het wetsvoorstel van minister Donner, die voornemens is de deelgemeenten af te schaffen. Diverse deelgemeenten waren bij dit gesprek aanwezig. Ook de voorzitter van onze deelgemeente Hoogvliet. 

Edwin Smid:" Wethouder Kriens heeft ook de bijzondere positie van Hoogvliet, Rozenburg en Hoek van Holland benadrukt. Opvallend is dat er onder de vertegenwoordigers van de partijen in Den Haag niemand is die een harde uitspraak wil doen of aan geeft voor het huidige bestel te zijn. Het enige wat er gebeurt is dat men zich verschuilt achter het regeerakkoord of net als de voorstanders in Rotterdam zwakke argument op tafel legt. Zorgelijk! Over provincies, waterschappen etc. vindt men dat er onderzoek plaats moet vinden,....er moeten kwartiermakers aangesteld worden. Maar besluiten nemen? Ho maar. Dan schaffen ze de deelgemeenten af...,..dan hebben ze in ieder geval iets gedaan. Stel voor dat ze vuile handen krijgen"

 

 

...Terug