Nieuwsarchief
Raadsvergadering, cultuurhuis en meer
09 December 2011 - In de media [jan koopmans]

Donderdag 9 december was er weer een raadsvergadering in Hoogvliet.

De vergadering begon met een uitleg over de warmwaterbuizen die door Hoogvliet gaan lopen. Bij het graven sneuvelen hier en daar nog al wat bomen. Het lijkt er echter op dat de bomen in, vooral het Bonairepark toch al weg moesten vanwege de herinrichting van dit park.  Ik had eigenlijk wel een motie verwacht van de oppositie met een voorstel voor herplant, maar die kwam niet, dus kennelijk nam men dit niet echt serieus. Dat wij er in Hoogvliet weer last van gaan krijgen staat vast.

Vanuit Nieuw Hoogvliet zijn er vragen gesteld over de nieuwe kruisingen op de Groene Kruisweg. Het wegdek is daar erg glad en wij verwachten daar toch wel problemen. Volgens de portefeuillehouder is er een test uigevoerd en zou het wegdek aan alle eisen voldoen. Dit onderwerp is nog niet afgesloten door ons.  Tevens werden er vragen gesteld over de kostendekkende huur voor de sportverenigingen. Het lijkt er op dat niet alle verenigingen de informatie hier over kregen en daar moet toch echt nog even naar gekeken worden.

Grappig is te zien, dat de bij een schorsing, door de IBP aangevraagd, een deel van de pers deel uitmaakt van de fractie van de IBP en gewoon mee gaat in het overleg. Tja, ik hoorde daar hier en daar wat opmerking over, maar zo werkt dat nu eenmaal. Het geeft wel aan hoe serieus je bepaalde kranten moet nemen die over Hoogvliet schrijven. In Den Haag gebeurt overigens precies het zelfde.

Een raadsvergadering, met op de agenda een voorstel van de portefeuillehouder mevrouw Bekker in verband met het cultuurhuis. Dit voorstel bevatte een verandering betreffende het gebruik van het cultuurhuis. De PVDA heeft in nauw overleg met Nieuw Hoogvliet en Leefbaar Rotterdam twee moties ingediend. Een motie om door de rekenkamer in Rotterdam een onderzoek te laten doen, om te bezien of er fouten zijn gemaakt bij de ontwikkeling van het cultuurhuis en waar dit gebeurd is.  Deze motie is tijdens de vergadering aangenomen. De andere motie is bedoeld om het cultuurhuis te redden in een kleinere versie. Ook deze motie werd aangenomen. De coalitie is blij met deze moties. De eerste motie voorkomt het elkaar de zwarte piet toe spelen, waardoor je tijd over houd voor de dingen die er echt toe doen. Ik heb niemand van de partijen die tegen de moties waren iets constructiefs horen zeggen en dat is eigenlijk al sinds de ontwikkeling van het cultuurhuis. De manier waarop nu verder gegaan wordt is financieel gezien de beste manier voor Hoogvliet. Het gebouw is bijna klaar en halverwege stoppen met dit project zou zeer veel geld gaan kosten.

Donderdag avond dacht ik op een bepaald moment, "waar heb ik dit verhaal eerder gehoord". "Wij zijn altijd al tegen geweest en wij hebben altijd gezegd dat je er niet aan moet beginnen". Dat is vreemd, want in de vorige periode was de coalitie met de IBP de grootste en is de ontwikkeling van het cultuurhuis begonnen. En dat was ook al het geval  tijdens ontwikkeling van het Locaal Cultureel Centrum (het LCC) tien jaar geleden. Wij zijn tegen en wij zijn altijd tegen geweest. Het lijkt of de zelfde argumenten werden aan gevoerd. Wat is dit gebrek aan lef in het nemen van een besluit? Of is het populisme? Feit is dat het cultuurhuis door ontwikkeld kan worden. Als de ontwikkeling van een project langer duurt dan een jaar of vijf, dan kan het inderdaad dat de maatschappij om je heen zo veranderd is dat je plannen moet bijstellen en dat is gebeurd. Wij zien de uitwerking van de plannen met optimisme tegemoet.

wilt u de vergadering nog een keer beluisteren? klik dan op deze link: http://hoogvliet.raadsinformatie.nl/

prettig weekend.

                                                                                         

                                                                                                             http://regionaallokaal.weebly.com/index.html

 

...Terug