Nieuwsarchief
PERSBERICHT PVDA/LEEFBAAR/NIEUW HOOGVLIET (extra vergadering update 2)
20 December 2011 - In de media []

 Coalitie doet concessie Cultuurhuis Hoogvliet.

In de deelraadsvergadering van 8 december jl. is duidelijkheid geschapen over de toekomst van het Cultuurhuis in Hoogvliet. Daar waar in eerste instantie een volwaardig theater moest verrijzen is deze ambitie, nu  op voorstel van het Hoogvlietse Bestuur,  teruggebracht naar een gebouw waarin de kantoren van de deelgemeente worden gehuisvest. Ook is er plaats voor de bibliotheek en drie commerciŽle ruimtes  waarvan ťťn bestemd is voor de vestiging van een GrandCafť . In dit voorstel was geen plek meer voor een trouw- en raadszaal, daarvoor zou dus elders ruimte moeten worden gevonden. (ca 170 echtparen per jaar)  

De m.n. door de PvdA zo gewenste theaterzaal is geschrapt. De fractievoorzitter, Cor van Hulst, laat weten hier vrede mee te hebben nu de kosten daarvan de pan uit dreigden te rijzen. Verder vindt de coalitie dat aan de  opdracht die het DB meekreeg om een debacle te voorkomen ruimschoots is voldaan. Die opdracht van de coalitie was: Kom met een voorstel waarin de financiŽle risico's voor Hoogvliet zo veel mogelijk worden beperkt. 

Dit was voor de oppositie niet genoeg, zij wilden "bloed" zien. De PvdA hierin gesteund door Leefbaar Rotterdam en Nieuw Hoogvliet stelde voor om de twee commerciŽle ruimtes zonder bestemming te huren en die in te richten als raads- en trouwzaal. Tevens zou die zaal dan voor culturele doeleinden gebruikt moeten kunnen gaan worden.

Ook dit nieuw voorstel werd door de oppositie met gehoon ontvangen. Wat opviel was dat er geen enkel alternatief of constructief tegenvoorstel is gedaan. Nee, gewoon wegstemmen en dan blijven zitten met een gigantisch (financieel) probleem, waaronder een claim van de projectontwikkelaar van max. 5 miljoen euro.

Anders dan in diverse (sociale) media vanuit de oppositie wordt beweerd blijven wij met dit voorstel binnen de financiŽle kaders die zijn gesteld. Er moet weliswaar huur betaald gaan worden maar deze zitten al in de exploitatievoorstel van het DB.

Er is aan de ontwikkelaar een huurgarantie afgegeven van Ä 190.000 per jaar. Als de ruimtes leeg blijven, en dat is in deze tijd niet ondenkbaar, dan is dit weggegooid geld. Dit was tijdens de raad ťťn van de bezwaren van de oppositie en wordt met dit voorstel ondervangen.  Ook voor de inrichting van de ruimtes was al geld gereserveerd.

Volgens Van Hulst is de suggestie van de oppositie dat het voorstel , ten koste gaat van onderhoud aan de buitenruimte volstrekt uit de lucht gegrepen. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd is wordt niet aangetast. Buitenruimte is voor de coalitie belangrijk omdat daarmee het gezicht van Hoogvliet wordt bepaald.  Dus schoon heel en veilig is en blijft het motto van deze coalitie.

Wat de PvdA, Cor van Hulst nog erger vindt is de suggestie van het CDA dat dit geld ten koste zou gaan van nieuwbouw van de Zalmplaatschool. Het was nota bene zijn partij die daarover  diverse moties heeft ingediend. En wie heeft de beloofde nieuwbouw geschrapt...juist Hugo de Jonge CDA wethouder in Rotterdam.

extra Vergadering:

Maandag 19 december heeft de raad in een extra vergadering, een besluit genomen om de rekenkamer een opdracht te geven, om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van het cultuurhuis.

(jan Koopmans)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dichtbij:

HOOGVLIET ROTTERDAM - Het cultuurhuis van Hoogvliet. Velen hebben er al hun mening over klaar en ook al hier op dichtbij.nl achtergelaten. Het cultuurhuis is een project met vele financiŽle risico's, gaandeweg zo veranderd dat er nu nog weinig cultuur in het cultuurhuis te vinden lijkt te zijn: de theaterzaal is eruit geschrapt en de werktitel is zelfs veranderd naar Ons Huis. De deelgemeenteraad pleit voor een onderzoek naar het gehele proces rondom het cultuurhuis. 

zie verder:   http://www.dichtbij.nl/botlek/regionaal-nieuws/artikel/2223060/onderzoek-van-rekenkamer-naar-cultuurhuis-hoogvliet-.aspx

 

...Terug