Nieuwsarchief
Kabinetsvoorstellen leiden niet tot beter lokaal bestuur
29 January 2012 - In de media [VNG]

Bezuinigingen op het aantal raadsleden en het afschaffen van deelgemeenten en stadsregio's maken het openbaar bestuur op lokaal niveau niet beter, effectiever en efficiŽnter. Dat  schrijft de VNG in haar reactie op de Visienota op bestuur en de bestuurlijke inrichting van BZK.

Het gaat om een eerste reactie van de VNG. De organisatie spreekt de komende maanden verder met onder meer haar leden over toekomstbestendige gemeenten en een toekomstbestendig binnenlands bestuur. De VNG vindt de visienota overigens nog onvoldoende uitgewerkt.

Het kabinet wil de Wet gemeenschappelijke regelingen plus ( Wgr-plus) per 1 januari 2013 intrekken. De VNG betwijfelt of dat daadwerkelijk bijdraagt aan de vermindering van de bestuurlijke drukte. Zij blijft bij haar standpunt dat de Wgr-plus een bewezen succesvol instrument is van intergemeentelijke samenwerking. Opheffing van de Wgr-plus kan volgens de VNG niet voordat dat een adequaat alternatief beschikbaar is.

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel ter vermindering van het aantal raadsleden. De VNG vindt dat vermindering van het aantal raadsleden samen moet gaan met investeringen in de kwaliteit van raadsleden.
Deelraden houden op te bestaan, zo heeft het kabinet zich voorgenomen. De VNG acht instellen van deelgemeenten een bevoegdheid van gemeentebesturen. Zij ziet het kabinetsvoorstel om de instelling van deelgemeenten onmogelijk te maken als een inbreuk op het regelen van de eigen huishouding van gemeenten.

...Terug