Nieuwsarchief
Odfjell moet zijn verantwoordelijkheid nemen
01 February 2012 - Nieuwsbericht [webmaster]

De afgelopen maanden is het bedrijf Odfjell regelmatig in het nieuws geweest n.a.v. calamiteiten die op het bedrijven terrein plaats hebben gevonden. Vorige week donderdag is door de gezamenlijke overheden onderstaand persbericht verzonden. Burgemeester Aboutaleb zegt dat Odfjell  niet zorgt voor acuut gevaar van de volksgezondheid.

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/39620/politieke_reacties_op_misstanden_odfjell

------------------------------------------------

PERSBERICHT

Op donderdag 26 januari bespraken milieugedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Rik Janssen, wethouder van haven, economie en verkeer van Rotterdam Jeannette Baljeu, Frans Janssen, directeur MHC van de Inspectie SZW en Maarten de Hoog, directielid DCMR Milieudienst Rijnmond de benodigde acties van Odfjell met de directie van het tankterminalbedrijf in de Botlek.

 Voortgang

Milieugedeputeerde Rik Janssen, bevoegd gezag voor de milieuvergunning van Odfjell: "Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen. We verwachten dat Odfjell zich minimaal aan wet- en regelgeving houdt inclusief de milieuvergunning. Ook verwachten we dat het bedrijf zich proactief opstelt en op verbetering gericht is. Zij handelen, wij controleren." Dit is de boodschap van de gezamenlijke overheden aan de directie van Odfjell vandaag. Janssen: "Het bedrijf moet zijn risico's volledig en diepgaand inventariseren en de maatregelen treffen die nodig zijn. Indien er onvoldoende voortgang is in de uitvoering dan nemen de gezamenlijke overheden zwaardere maatregelen. Dat kan betekenen dat we bedrijfsactiviteiten van Odfjell stilleggen."

Acties tot nu toe

Direct na de incidenten bij Odfjell van afgelopen half jaar traden Inspectie SZW, DCMR en brandweer, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond handhavend op. Bij Odfjell loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de butaangasontsnapping en een naar de benzeenemissies. Daarnaast legde de DCMR namens de provincie Odfjell in 2011 twee dwangsommen op. Een dwangsom voor het niet melden van incidenten. Een tweede dwangsom voor het uitstoten van vluchtige organische stoffen waaronder benzeen. Bij deze inspectie is vastgelegd dat Odfjell onvoldoende onderhoud en onvoldoende orde op het bedrijfsterrein heeft. Hierom wordt Odfjell momenteel een derde dwangsom opgelegd door de DCMR. Onder dreiging met een exploitatieverbod door de Inspectie SZW is een dampverwerkingsinstallatie uit bedrijf genomen; bij een tweede installatie zijn voorlopige maatregelen door de inspectie afgedwongen.

Milieugedeputeerde Rik Janssen en wethouder Jeannette Baljeu gaven in een indringend gesprek met de bedrijfsdirectie op 14 november aan dat Odfjell op de kortst mogelijke termijn de noodzakelijke verbeteringen moet doorvoeren.

Het bedrijf wordt door de gezamenlijke overheden Inspectie SZW, DCMR en VRR veelvuldig - ook onaangekondigd- ge´nspecteerd op tekortkomingen. Ook worden emissiemetingen uitgevoerd. De overheden blijven onveilige situaties direct aanpakken met alle mogelijke middelen.

Resultaten

De intensieve aanpak van de gezamenlijke overheden leidde tot enkele maatregelen bij het bedrijf. Odfjell heeft meetapparatuur aangeschaft en heeft personeel aangetrokken voor milieu en veiligheid. Het meldgedrag van het bedrijf is verbeterd. De dampverwerkingsinstallatie DVS 1, die niet voldeed aan de milieu- en veiligheidseisen, is volgens afspraak eind vorig jaar buiten bedrijf gesteld. Bij de tanks met verhoogde benzeenemissies zijn deze teruggebracht. Met een structurele, systematische en pro-actieve aanpak van de risico's moet echter nog begonnen worden. 

...Terug