Nieuwsarchief
bomenkap
24 February 2012 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Nieuw Hoogvliet heeft kennis genomen van alle ellende betreffende de bomenkap in het Bonairepark. Laat daar geen vergissing over bestaan. Ik spreek nu even voor mij zelf, als ik zeg dat ik wel kon huilen toen ik bij het park stond. Ik ben een echte natuurliefhebber. Ik ben de laatste bij mij in de buurt die zijn tuin nog niet vol gegooid heeft met stenen. Dat ga ik ook niet doen. Het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurd is. Wij moeten echt aan het werk om die schade zo snel mogelijk te herstellen voor zover dat mogelijk is en zorgen dat Hoogvliet en de omwonenden er iets mooiers voor terug krijgen.  Als je het niet eens bent met een aangevraagde vergunning voor de kap van bomen dan kan je schriftelijk bezwaar maken en een beroep indienen bij de rechtbank.

Er kan wel alvast gekapt worden tot er uitspraak is gedaan, raar maar waar! Omdat bomenkappen onomkeerbaar is, zijn de bomen dan al weg en heb je geen zaak meer. Om dit te voorkomen moet je dan ook een Voorlopige Voorziening indienen bij de rechtbank. Dan mag er niet meer gekapt worden.

Tijdens een overleg met Rijkswaterstaat, Ds+V en de deelgemeente over compensatie voor de te kappen bomen voor de verbreding van de A15, kwamen er twee heren, De Bomenridders en de voorzitter van de Ver. Van Bewoners Nieuw Engeland, de heer Bastemeijer, vertellen dat zij door het Bonairepark restwarmteleidingen wilden aanleggen. De voorzitter van de bewonersver. Was het er niet mee eens en zei hiertegen bezwaar te maken. De Bomenridders maakten geen bezwaar, omdat restwarmte goed is voor het milieu.  Er zouden  11 bomen gekapt worden en ca 5000 m2 bosplantsoen.  De deelgemeente gaf hen hiervoor vergunning. De heer Bastemeijer van de Vereniging van Bewoners, diende hier bezwaar tegen in. Hij vroeg aan de deelgemeente ,nadat er een Commissie Bezwaar en Beroep hierover uitspraak had gedaan, of hij gelijk een VoVo moest indienen of dat er gewacht kon worden op de beroepszaak bij de rechter. Immers als hij en een beroep en een VoVo moest indienen kost dat tweemaal griffiegeld. Er zou volgens de Bomenridders door de deelgemeente gezegd zijn, dat zij zouden wachten op de uitspraak van de rechter,

Dat is volgens de bomenridders niet gebeurd. Er werd direct begonnen met het rooien van bomen,en niet alleen de bomen en bosplantsoen waar een vergunning voor was maar ca 200 bomen waar geen vergunning voor is en dat is, volgens de bomenridders een strafbaar feit. Twee bewoners gaan nu een klacht indienen bij de politie.  De heer Bastemeijer heeft intussen wel een VoVo ingediend om te voorkomen dat er nog meer bomen worden omgekapt De rechtzaak dient a.s Maandag om 11.15 uur

Intussen is er niet veel over van het Bonairepark. Aan de ene kant al die bomen die gekapt zijn voor de verbreding van de A15, dan het deel naast de Digna Johannaweg dat uitgedund wordt voor de nieuwe inrichting van het park en nu die kaalslag voor restwarmteleidingen. De bewoners zijn furieus maar vooral ook de nieuwe bewoners die beloofd is dat zij in het groen kwamen te wonen.

De informatie in dit stuk is voornamelijk afkomstig uit een email gestuurd door de bomenridders.

 

 

 

...Terug