Nieuwsarchief
Bomen en brandhout in de vergadering (update)
12 March 2012 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Een drukke vergaderavond gisteren. Niet meteen omdat het een agenda was met veel onderwerpen. Dat viel nog wel mee. Voornamelijk een drukke agenda omdat de bomenkap in Hoogvliet en de begroting gewijzigd beleid behandeld werd. De fractievoorzitter van de IBP was al dagen druk bezig geweest mensen te informeren om het dagelijks bestuur er zo slecht mogelijk uit te laten komen. Was dat een verrassing?  Nee, dat is al lang voor niemand meer een verrassing in de raad. Het werd weer eens een ouderwetse waterval aan verwijten en beschuldigingen. Brandhout dus.

Was er ook maar iets bij waar de bewoners iets aan hadden? Nee! Dat was er niet en dat zijn wij ondertussen wel gewend van de IBP in de raad. De portefeuillehouder, die moet weg! Hebben de bewoners daar iets aan? Ik dacht het niet! Bewoners hebben niets aan een raadslid die alleen maar put uit verwijten en beschuldigingen. Bewoners hebben iets aan een raadslid die met oplossingen komt. Bewoners hadden iets gehad aan een raadslid dat een jaar geleden schriftelijke vragen had ingediend. Dat raadslid bleek namelijk al maanden op de hoogte van de route van de pijpleiding waar het om gaat, omdat zij die route zelf heeft voorgesteld. En dat is verwijtbaar. Dat is verwijtbaar zoals de PVDA ook liet horen in het debat. Ieder raadslid heeft een eed of belofte afgelegd en daar hoor je je als raadslid aan te houden. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  En dat laatste gaat het om, "naar eer en geweten".   Ondertussen is de raad in Hoogvliet het gezanik en de motie's van wantrouwen van de IBP meer dan zat.

Nadat de fractievoorzitter van de IBP (voormailg bestuurder ruimtelijke ordening, Mw. J. Cornelissen)  eerst had laten weten dat zij de leidingroute niet door het park had laten lopen, gaf zij later in de vergadering toe dat zij inderdaad zelf had voorgesteld om de aanleg van de wamteleiding te combineren met de herinrichting van het bonairepark en de verbreding van de A15. Wat de fractievoorzitter van de IBP toevoegde is dat zij bedoeld had dat de leiding in het gras zou komen en niet onder de bomen. Dat is nog eens vreemd!!!!!!,..... op het stuk waar de bomenkap nu heeft plaats gevonden is het lastig om de leiding onder het gras te leggen,....gewoon omdat het er op het merendeel van het leidingtrace NIET is. LARIE KOEK DUS of wel je zelf er uit kletsen.

Ik heb zelf namens Nieuw Hoogvliet het voorstel gedaan, om te kijken hoe het park er uit ziet als het klaar is. Daarna kan elk lid van de raad een motie indienen of een voorstel doen hoe er verder nog verbeteringen aan gebracht kunnen worden en waar er eventueel nog meer bomen aangeplant moeten worden. De portefeuillehouder bevestigde na mijn vraag, dat het park zal gaan worden hoe het ooit is afgesproken met de bewoners. Wij gaan er voorlopig van uit dat het ook zo zal zijn. Als dit niet het geval is dan wordt het tijd om veranderingen aan te brengen. Ook het CDA was gelukkig al bezig om naar de toekomst te kijken en de motie van het CDA werd dan ook door de raad aangenomen.

De motie van het CDA was er op gericht de schade te herstellen en verzocht om een onderzoek naar de bomen als bescherming tegen fijnstof.  Ik had liever gezien dat er nog een en ander veranderd werd in de motie. Nu klopt er een aantal dingen niet, maar het CDA stond er op om de motie die avond in te dienen. Ik zeg dan, liever zorgvuldigheid en een vergadering later, dan dat hij straks niet uitgevoerd kan worden, maar goed, wie ben ik?

Het bosplantsoen wordt herplant evenals de bomen. Het geld is er en dat blijft er voor gereserveerd. Neemt niet weg, dat het momenteel lijkt of de buitenrand van Hoogvliet een bombardement heeft ondergaan. Het warmtebedrijf, de verbreding van de A15 en de aanleg van het Bonairepark. Alles tegelijk, was geen goede zet, maar kennelijk onvermijdelijk. Wij gaan er van uit dat het DB zijn best doet om bewoners op de hoogte te houden. Nieuw Hoogvliet zou ook graag zien, dat er goed duidelijk gemaakt wordt aan iedereen die dat maar wil weten, hoe het er allemaal uit gaat zien.

Onze bijdrage aan de begroting gewijzigd beleid kunt u ook op deze website lezen.

 

 

 

 

...Terug