Nieuwsarchief
begroting gewijzigd beleid
10 March 2012 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Zoals u gewent bent van ons, hieronder onze bijdrage voor de begroting gewijzigd beleid.

Hoogvliet verkeerd de komende jaren net als de overige deelgemeente in zwaar weer of wel, de eindjes moeten aan elkaar geknoopt worden en er moeten keuzes gemaakt worden wat doen we nog wel en wat doen we niet meer.  Het doorvoeren van bezuinigingen is vervelend en heeft impact. Ook al is niet alles meer uit het coalitieakkoord te realiseren door de krimpende budgetten, de fractie van Nieuw Hoogvliet is blij dat de bestuurlijke prioriteiten uit het coalitieakkoord hun beslag krijgen.

Er gebeurt iets en er gaat iets gebeuren:

In 2012 wordt er niet extra bezuinigd op het budget beheer en onderhoud buitenruimte en dat is op zich al een hele prestatie. Dit bestuur kiest voor optimale burgerparticipatie en investeert in buurt bestuurt. Er wordt een andere aanpak gekozen om de dienstverlening te optimaliseren ondanks de bezuinigingstaakstelling middels vormen van digitale dienstverlening en het kunnen maken van een afspraak. Bij digitale dienstverlening zijn niet alleen bezuinigingen te winnen, maar ook een beter dienstverlening, ook al heeft dit meestal nogal wat haken en ogen, Om alles goed te laten werken is tijd nodig. Het beveiligen en goed laten werken van al dit soort applicaties gaat nu eenmaal nooit in een keer goed.

Een bijzondere vorm van burgerparticipatie middels serious gaming. De fractie van Nieuw Hoogvliet is benieuwd naar dit initiatief: Het belonen van initiatieven ter verbetering van de leefomgeving. Onze fractie juicht alle initiatieven toe die afkomstig zijn vanuit de bewoners, dus ook Serious Gaming. Het lijkt ons een mooi initiatief. Kijk of het gaat werken, werkt het niet, op een andere manier proberen, daar houden wij van.

De Nieuw Hoogvliet fractie is verheugd dat we het welzijnswerk oude stijl loslaten en kiezen voor "mee doen" en "eigen verantwoordelijkheid" Momenten creŽren waar mensen met elkaar meedenken over hun leefomgeving en waarbij inwoners kritisch kijken naar hun eigen rol is goed voor Hoogvliet. Het werken met buurtmakelaars zou volgens de fractie van Nieuw Hoogvliet goed aan kunnen sluiten bij het werken met Wijkactieprogramma's.

De oplevering van de MFA dit jaar. De start van de Campus en de start van de werkzaamheden in het Boniare park met de problemen die dit met zich mee brengt. De nieuwe secretarie, zonder cultuur kan zonde lijken, maar brengt ook met zich mee dat wij naar andere wegen moeten zoeken op dat gebied en daar houden wij dan ook wel weer van. Het Wob en Veilig Hoogvliet Zuid, beiden belangrijke participatie bronnen die nu mee zijn gaan participeren in de buurt bestuurt, unieke momenten die dit bestuur heeft weten te realiseren en natuurlijk een mooi gebaar van de bewoners. Er gebeurt nog veel in Hoogvliet. Maar, de grote klappen gaan nog komen qua bezuinigingen. Die moeten worden gerealiseerd in de begroting van 2013. En natuurlijk baren een aantal dossiers ons zorgen zoals de kostendekken huur.

Nieuw Hoogvliet zal verder nog bekijken hoe de deelraad buiten het jaarlijkse overleg 1 keer per jaar een sportraad kan faciliteren of organiseren waar de raad ook deel van uit maakt.

 

 

 

 

...Terug