Nieuwsarchief
DCMR: Nieuw systeem geeft meer inzicht in vliegtuigklachten
17 March 2012 - In de media []

Op 15 maart 2012 nam de DCMR Milieudienst Rijnmond een geheel vernieuwd geluidsmonitoringssysteem, RANOMOS+, in gebruik. Het systeem helpt bij de afhandeling van meldingen over vliegtuiggeluid rondom Rotterdam The Hague Airport. Met dit systeem krijgen bewoners die geluidsoverlast van vliegtuigen melden meer gerichte informatie over de oorzaak van de hinder.

RANOMOS+ is een vernieuwd systeem om te monitoren hoe hoog en waar er gevlogen wordt en hoeveel geluid vliegtuigen maken. De geluidsniveaus worden gemeten door zes geluidmeetposten (microfoons) die in de omgeving van de luchthaven staan. Het systeem koppelt automatisch een melding van bewoners over overlast aan de vliegtuigbeweging (en bijbehorende gegevens) van de meest waarschijnlijke veroorzaker én aan de gemeten hoeveelheid geluid bij passage van een geluidmeetpost. Het nieuwe RANOMOS is mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport. De DCMR beheert het systeem.

Goedkoper én betrouwbaarder

Zowel het aantal meldingen over vliegtuiggeluid als het aantal melders vertoont in de laatste jaren een dalende lijn (frequente klagers niet meegerekend), ondanks het feit dat er meer is gevlogen in deze periode. De meeste meldingen over vliegtuiggeluid komen uit Bergschenhoek, Schiedam en Rotterdam Schiebroek. Daarom staan daar sinds 2003 RANOMOS-geluidmeetposten. Het nieuwe RANOMOS is goedkoper, betrouwbaarder dan zijn voorganger. Het nieuwe systeem kan worden uitgebreid met modules voor interactieve communicatie met bewoners. Hierdoor neemt de ervaren overlast weliswaar niet af, maar is het voor melders beter te begrijpen wat de oorzaak ervan is. Later dit jaar komen er nog meer gegevens in het systeem. Zo wordt de informatievoorziening aan bewoners verder verbeterd.

Afhandeling

Bewoners die last hebben van vliegtuigen van het vliegveld kunnen dit melden bij de DCMR. Dit kan via de DCMR meldkamer (0888 - 333 555) of via de website www.dcmr.nl/milieuklachten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Gevraagd wordt om daarbij gegevens over de overlast (tijd, plaats, soort hinder) zo nauwkeurig mogelijk te vermelden. Bewoners krijgen als zij dat willen een e-mail waarin staat welk type vliegtuig het geluid heeft veroorzaakt, of om wat voor vlucht het ging. De DCMR brengt regelmatig verslag uit aan de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR - ook wel commissie 28) van de provincie Zuid-Holland.

Over de DCMR

De DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied. Voor de 1,2 miljoen inwoners in de regio streeft de DCMR naar het verlagen van de milieudruk. De DCMR verleent vergunningen en houdt toezicht bij 23.000 bedrijven. Daarnaast ondersteunt de DCMR gemeenten, overheidsinstellingen en bedrijven regionaal, nationaal en internationaal bij milieuvraagstukken. De DCMR is bij milieu-incidenten dag en nacht bereikbaar voor bewoners, bedrijven en overheden. Bij meldingen van overlast, doet de DCMR ter plaatse onderzoek naar de mogelijke veroorzaker en de bron van de klachten.

...Terug