Nieuwsarchief
Nieuwsbrief A15 Maasvlakte - Vaanplein
21 March 2012 - In de media []

Dit is de digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden die te maken hebben met de verbreding van de A15.

Wat gaan we doen en wanneer?
A-Lanes A15 werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein. Wat speelt er nu en wat kunt u de komende weken nog verwachten? Een overzicht.

Lees meer:  http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/A15/verbreden_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuws_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuwsbrief/maart_2012/wat_gaan_we_doen_en_wanneer.aspx?tmcsTrackingInfo=$AgUjir2OynmI5Tk_uQG7Pm9NjeLjhFZfkaWtoRVFHFfo58g0rZgBez$$

--------------------------------------------------------------------------------
 
Verlengde Zuiderparkweg
De onderdoorgang Verlengde Zuiderparkweg is op verzoek van de Ontwikkelings Maatschappij Midden IJsselmonde (OMMIJ) deels al aangelegd bij de bouw van de Betuwespoorlijn. Het gedeelte onder het spoor is reeds gemaakt in de vorm van een open tunnelbak, maar het gedeelte ten noorden en ten zuiden van de Betuwelijn moet nog worden gerealiseerd.

Lees meer :  http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/A15/verbreden_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuws_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuwsbrief/maart_2012/verlengde_zuiderparkweg.aspx?tmcsTrackingInfo=$AgUjir2OynmI5Tk_uQG7PotSaPp927KikaWtoRVFHFfJNWjlsh3i4p$$


  
--------------------------------------------------------------------------------
 
Digitaal klantenpanel: informatievoorziening
Begin januari is de tweede meting van het digitale klantenpanel A15 MaVa uitgevoerd. De nulmeting vond in september 2011 plaats. In totaal namen 413 omwonenden en/of weggebruikers deel aan de tweede meting. Een deel van de vragen ging over de informatievoorziening. De resultaten uit het onderzoek over dit onderwerp leest u hier.

Lees meer: 

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/A15/verbreden_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuws_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuwsbrief/maart_2012/digitaal_klantenpanel_informatievoorziening.aspx?tmcsTrackingInfo=$AgUjir2OynmI5Tk_uQG7Pic4QT4bNVdfkaWtoRVFHF1iwy3iGmlkQz$$


  
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Veelgestelde vragen: verkeersmanagement
De A15 is een druk bereden snelweg. Hoe stuurt Rijkswaterstaat op de doorstroming van het verkeer? Wat is dynamisch verkeersmanagement en hoe werkt toeritdosering? Waarom is er geen inhaalverbod voor vrachtwagens op de A15? Op deze en andere vragen krijgt u in dit artikel antwoord.

Lees meer: 
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/A15/verbreden_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuws_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuwsbrief/maart_2012/veelgestelde_vragen_verkeersmanagement.aspx?tmcsTrackingInfo=$U97r0HFm1ChuM_taTYWtrJxCLEA6oAafXY9KqEHS680lEHkjyLHA04$$

--------------------------------------------------------------------------------
 
Fiets- en scooterfestijn 24 maart!
Op zaterdag 24 maart, aan het begin van de lente, organiseren De Verkeersonderneming en het Havenbedrijf Rotterdam een groots fiets- en scooterfestijn voor Rotterdam en omstreken. Tijdens deze dag worden eenmalig allerlei merken fietsen, e-bikes, scooters en e-scooters met spectaculaire kortingen aangeboden. Bezoekers kunnen de tweewielers uitproberen op een (overdekt) parcours. Het fiets- en scooterfestijn wordt gehouden in het Innovation Dock op de RDM Campus van 10.00 tot 15.00 uur.

Lees meer :

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/A15/verbreden_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuws_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuwsbrief/maart_2012/fiets_en_scooterfestijn_24_maart.aspx?tmcsTrackingInfo=$U97r0HFm1ChuM_taTYWtryOHRu4buBUVXY9KqEHS680mvShxXcinAp$$

--------------------------------------------------------------------------------
 
Veiligheid langs de A15
Grind op de weg, wegwerkers die te dicht bij een afzetting werken, een bouwkraan die niet stevig staat: een bouwproject kan voor tal van onveilige situaties zorgen. Eric van Kleef is als coördinator integrale veiligheid van Rijkswaterstaat (RWS) verantwoordelijk voor de veiligheid van project A15 Maasvlakte - Vaanplein.

Lees meer :

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/A15/verbreden_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuws_a15_maasvlakte_vaanplein/nieuwsbrief/maart_2012/veiligheid_langs_de_a15.aspx?tmcsTrackingInfo=$U97r0HFm1ChuM_taTYWtrw_LUd2z2NLq2f7Vi48vd9WgxtIUKV0ZBp$$
  
 --------------------------------------------------------------------------------
 
Wist u dat ...
De avondspits haven uit momenteel op de vijfde plaats in de file top vijftig staat? Het kan in de ochtend- en avondspits behoorlijk druk zijn in het Havengebied. De reistijden in de ochtendspits haven in, de ochtendspits haven uit en de avondspits haven in zijn in 2011 wel stabiel gebleven. Dat blijkt uit de verkeerscijfers over 2011. De avondspits haven uit scoort minder in 2011. Zeker de laatste maanden kwam deze spits veelvuldig terug in de filemeldingen. Voor De Verkeersonderneming alle reden om de focus te verleggen naar de avondspits haven uit.

Lees meer :


 http://www.rijkswaterstaat.nl/tracking/Tracking.aspx?a=L&p=$U97r0HFm1ChuM_taTYWtr2iJSk51F59M2f7Vi48vd92zFAWFYKYwz7$$


 

...Terug