Nieuwsarchief
Hoogvliet blijft scherp
23 March 2012 - In de media [Jan Koopmans (van de krant)]

Het gaat beter in Hoogvliet en dat moet zo blijven

Sinds de herstructurering een aanvang nam, vele jaren geleden, begon Hoogvliet weer op te klimmen vanuit de soms trieste situatie als het gaat om veiligheid en woongenot. De veiligheid nam toe, het woongenot ook, al waren er soms wat tegenslagen, sloop van bestaande woningen bleef wel eens achter en de nieuwbouw zat soms ook even tegen, maar uiteindelijk werden de doelstellingen gehaald.

Door vingers tijdig op de wonde te leggen heeft Hoogvliet stapje voor stapje een goeie naam gekregen en ging het veiligheidsindexcijfer omhoog, momenteel is dat zelfs een mooie negen. Hiermee hoort Hoogvliet tot een van de veilige deelgemeenten in Rotterdam. Het gemiddelde cijfer voor heel Rotterdam bedraagt 7.5. In de index worden zowel objectieve criteria als subjectieve (gevoels)criteria voor veiligheid gemeten. Voorzitter Edwin Smid: 'het is een mooi cijfer, maar we zijn nog niet tevreden. Als dagelijks bestuur van Hoogvliet kun je niet achterover gaan leunen. Want een mooi cijfer betekent niet dat het in álle delen van de wijk goed gaat. De focus van dit bestuur ligt op veiligheid en wij willen dat de aangiftebereidheid omhoog gaat en dat die positieve veiligheidscijfers zich daadwerkelijk vertalen in een verbeterde veiligheid in de buurten die ook zo beleefd wordt door de bewoners van Hoogvliet. Als we dat resultaat behalen maak ik me niet druk om een punt meer of minder.'

Bewoners kennen net als ik de gebieden die aandacht vragen. Ook de reacties uit buurt bestuurt en veilig Hoogvliet Zuid neem ik serieus. Wij zetten fors in om ook in de kleine probleem gebieden orde op zaken te stellen. Stadsmarinier Jan de Kloet assisteert hier bij.

Stadsmarinier

Jan de Kloet, stadsmarinier, is een bevlogen Rotterdammer die er geboren en getogen is. Reeds acht jaar is hij zeer actief als Stadsmarinier en heeft aardig wat wapenfeiten op zijn naam staan. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen uit het Actieprogramma Integrale Aanpak Antillianen. Maar er is meer waar hij zich voor inzet, zijn inzichten en sensoren zijn feilloos in staat om problemen in een heel vroeg stadium te signaleren. De Kloet: ‘Wekelijks de wijken in, niet zomaar wandelen maar kijken, luisteren en met mensen praten, zo krijg je een beeld van wat er leeft, kan gebeuren, niet goed is of moet verbeteren.' De Kloet is daarom in Hoogvliet op diverse plaatsen actief bezig met het signaleren van verbeterpuntjes. Hoewel het in Hoogvliet de laatste jaren sterk is verbeterd op het gebied van overlast, veiligheid en woongenot, zijn er nog wat plekken waar extra aandacht nodig is.

Deelraadsvoorzitter Edwin Smid: ‘Hoogvliet is gelukkig al vroeg begonnen met de noodzakelijke stadsvernieuwingen, de goede samenwerking met woningbouwcorporaties was en is de kracht die er voor zorgt dat er betere woningen kwamen en nog komen in een veiliger en vooral mooiere omgeving. Door het vroege tijdstip waarop Hoogvliet is begonnen met de vernieuwingen zijn we de ergste problematiek, wat betreft de bezuinigingen, voor geweest. Op dit moment stagneren enkele projecten omdat ook project ontwikkelaars wat voorzichtiger zijn geworden t.g.v. de economische recessie. Hierdoor blijven er problemen wat langer bestaan dan de bedoeling was. Daarom is het belangrijk Stadsmarinier Jan de Kloet in huis te hebben, hij kan als geen ander signaleren waar een probleem kan uitgroeien en tijdig ingrijpen.'  Vooral op de Meeuwenplaat loopt men nog wat achter op het geplande schema en ontstaan er aandachtsgebieden t.a.v. veiligheid en leefbaarheid, net als in de wijk Oudeland. De Kloet: ‘Het is niet verontrustend en dat moet het ook niet worden, dus ben ik blij dat we er snel op zijn ingesprongen, zo is het beheersbaar en te herstellen.'

Jan de Kloet maakt deel uit van een team van zeven Stadsmariniers. De Stadsmarinier bestaat tien jaar en heeft al heel wat vruchten opgebracht. Zo zijn er talrijke problemen opgelost en voorkomen. De Kloet is niet alleen de sensor maar ook de brug tussen burger en overheden, hij heeft toegang tot meldpunten en ordehandhavers, zoals ondermeer de politie en bestuurders op alle niveaus. Door rapporten in te zien, op te stellen en met elkaar te vergelijken kan hij adequaat ingrijpen.

De stadsvernieuwing werd jaren geleden ingezet met de sloop van ‘De Waaier' in de Westpunt, het was een van de grootste vernieuwingsprojecten in Nederland. Soms hield de sloop de nieuwbouw amper bij, soms was het andersom, maar over de brede lijn kan men zeggen dat het succesvol is verlopen. Het laatste gedeelte van de herstructurering gaat langzamer en als er knelpunten zijn worden die opgelost. De bedoeling is dat Hoogvliet voor iedereen een veilige plek is waar het goed wonen is.

Jan Koopmans    ( van de krant en niet die van Nieuw Hoogvliet)

Fotografie: Aad van der Voorn

 

 

 

 

...Terug