Nieuwsarchief
vergadering Donderdag
27 March 2012 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

 

Donderdag is er weer een raadsvergadering de stukken die daar bij horen kunt u inzien als u op deze link klikt: http://hoogvliet.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgi   Opvallend zijn weer de agendapunten van de IBP. Er komen vast weer veel klachten en gezeur en misschien moet er weer een portefeuillehouder weg. Het vreemde is dat de IBP nu juist bij een vergadering die gaat over de begroting, zoals vorige vergadering, de kans kreeg om dingen te veranderen. Je kan dan een motie indienen of een voorstel. Omdat de IBP het dan zo druk heeft met het wegsturen van het dagelijks bestuur, vergeten zij dat het misschien wel handig is om voorstellen in te dienen. Heb ik een motie gezien tot behoud van "Weerbaar Oudeland"?  nee, die heb ik niet gezien. Overigens was Weerbaar Oudeland alleen maar een papieren tijger waarin stond wat er allemaal gedaan werd. Het opnoemen van dingen die al bestaan is niet iets wat wij als Nieuw Hoogvliet graag zien. Echte veranderingen zoals de buurt bestuurt, dat zijn nieuwe projecten. Dat zijn projecten die veranderingen brengen. Geen opsomming dus van instanties die al bezig waren in de wijk Oudeland. De meeste instanties zijn daar heus nog steeds bezig, maar om dat nu allemaal bij elkaar een project te noemen, dat gaat ons iets te ver.  Vreemd dus, en waarom werd er niet iets mee gedaan toen het kon? Ongeveer het zelfde eigenlijk als met die bomen. Wachten tot het gebeurd is en daarna klagen. Volgens mij werkt dat niet op zijn best zo en laat je de bewoners in de steek. Ja, je komt wel in de krant.  

Nieuw Hoogvliet gaat er vanavond over praten in de fractievergadering. als de vergadering is geweest zal ik u weer op de hoogte brengen van het verloop. Meestal lukt mij dat wel voor het weekend, maar je weet nooit dat loopt.  Als u belangstelling heeft, kunt u altijd een keer komen kijken. 

...Terug