Nieuwsarchief
bezuinigingen Rotterdam
03 April 2012 - In de media []

Rotterdam snoeit nog veel harder in de eigen organisatie dan het stadsbestuur aanvankelijk van plan was. Deze collegeperiode verdwijnen bij de gemeente 2450 van de in totaal 13.000 voltijdbanen. Wethouder Jantine Kriens (PvdA, financiŽn) heeft gisteren alle ambtenaren geÔnformeerd over de 'pijnlijke beslissing'.

De stad moet vůůr 2015 het recordbedrag van 500 miljoen euro bezuinigen. In 2010, toen het college van PvdA, VVD, D66 en CDA aantrad, hield men nog rekening met een tekort van 225 miljoen. Dat bedrag is meer dan verdubbeld, onder andere door een onvoorzien begrotingsgat van 100 miljoen bij de sociale dienst.

Kriens wil uiteindelijk bijna 200 miljoen euro bezuinigen op de eigen organisatie. Dat kan alleen door harde ingrepen. Duizend ambtenarenbanen schrappen, zoals in 2010 nog de bedoeling was, blijkt lang niet voldoende.

Hoe het stadsbestuur de krimp van in totaal 2450 banen wil bewerkstelligen, is nog onduidelijk. De gemeente denkt momenteel het verlies van 1600 werknemers op te kunnen vangen, het college vraagt nu aan de gemeenteraad 'welke taken in mindere mate kunnen worden uitgevoerd' om de resterende 850 arbeidsplaatsen te schrappen.

Gedwongen ontslagen
AbvaKabo FNV wil gedwongen ontslagen voorkomen en vraagt de gemeente mensen in alle gevallen 'van werk naar werk' te begeleiden. "Voorkomen moet worden dat mensen met een uitkering thuis komen te zitten", zegt vakbondsbestuurder Xander van de Scheur.

"Dit is in het belang van de medewerkers, maar ook in het belang van de gemeente. Uitkeringen van werkeloze ambtenaren kosten de gemeente vele miljoenen per jaar."

Dat er toch gedwongen ontslagen vallen, lijkt onvermijdelijk. "Er is geen oneindige werkgarantie", zegt Kriens. Ambtenaren die hun baan verliezen, worden via een 'mobiliteitscentrum' naar ander werk begeleid. De gemeente Rotterdam wil zich hier twee jaar lang voor inspannen. "Daarna vind ik dat we ambtenaren moeten kunnen ontslaan", zegt de wethouder. De vakbonden protesteren hiertegen en voeren op landelijk niveau overleg met de Verenigde Nederlandse Gemeenten.

ICT en externe deskundigen
Het stadsbestuur van Rotterdam wil ook besparen op de huisvesting, de ICT en het inhuren van externe deskundigen. Met name op die laatste post grijpt de gemeente fors in. In 2010 huurde het college nog deskundigheid in voor 136 miljoen euro. Dat mag in 2015 nog maximaal 50 miljoen zijn.

De huisvestingskosten gaan naar beneden omdat de ambtenaren, die nog in ongeveer veertig verschillende panden werken, worden samengebracht in enkele grote kantoren.

...Terug