Nieuwsarchief
De juiste thermometer voor de veiligheid in een buurt zijn de bewoners!'
05 April 2012 - Nieuwsbericht [web master]
Convenant Buurt Bestuurt 2012 ondertekend,...  Burgerpanels nu in elke wijk van Hoogvliet actief.

4,5 Jaar nadat Jan Koopmans van Nieuw Hoogvliet de Motie "gerichte politie inzet" in diende, is het zo ver,....De Burgerpanels zijn nu in elke wijk van Hoogvliet actief.  Nieuw Hoogvliet is trots op dit resultaat, een van de beloftes die gedaan is in het verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. Met de ondertekening van een convenant en de onthulling van een metershoge bord door burgemeester Aboutaleb, is Buurt Bestuurt vandaag uitgerold over heel Hoogvliet. Het project is vorig jaar in twee buurten gestart en kan inmiddels rekenen op een flink draagvlak onder de wijkbewoners.

In december en januari heeft de deelgemeente een oproep gedaan aan wijkbewoners om zich op te geven voor de burgerpanels in de buurten waar nog niet met Buurt Bestuurt wordt gewerkt. De animo op de informatieavond was groot. Meer dan 80 bewoners meldden zich aan voor de panels en ook in de wijken waar bewoners in de regel minder actief zijn, is nu een goed bezet burgerpanel actief.

Convenant: wie doet wat?

Het convenant Buurt Bestuurt 2012 werd op donderdag 5 april ondertekend door burgemeester Aboutaleb, deelraadsvoorzitter Edwin Smid, een vertegenwoordiger uit elk burgerpanel, Anja Melis districtschef van de politie en Willem van der Voort, deelgemeentecoordinator van Stadstoezicht. In het convenant is afgesproken dat de deelgemeente de regie voert en de buurtmakelaars van Stichting Welzijn Hoogvliet het project uitvoeren in opdracht van de deelgemeente. Ook is vastgelegd hoe vaak wordt vergaderd en tevens is ook de opdracht vastgelegd dat er elke drie maanden drie prioriteiten worden bepaald door het burgerpanel en vervolgens uitgevoerd door de politie en Stadstoezicht. De burgerpanelleden hebben op hun beurt weer de taak om de prioriteiten en de resultaten van ondernomen acties door te vertellen aan andere bewoners. Het convenant is geldig tot 4 april 2013. 

Buurt Bestuurt vergroot veiligheidsgevoel

Hoogvliet scoort goed in de Veiligheidsindex 2012, gemiddeld een 9. Dit positieve veiligheidscijfer vertaalt zich echter lang niet altijd in een toegenomen veiligheidsgevoel.

Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners in de wijken te verbeteren heeft het bestuur van de deelgemeentes daarom het afgelopen jaar in Hoogvliet in twee gebieden een proef gedraaid met het project Buurt Bestuurt. ‘Dat werkt', zegt Edwin Smid en daarom rollen we het nu uit in heel Hoogvliet'. Want, de juiste thermometer voor een veiligheid in een buurt zijn de bewoners!'

...Terug