Nieuwsarchief
prettig weekend
18 May 2012 - In de media [jan koopmans]

Om iedereen in Hoogvliet in staat te stellen mee te praten en te denken over de toekomst van hoogvliet, als de deelgemeenten afgeschaft worden, zijn er vier bewonersbijeenkomsten belegd op 21 mei. Hier kunnen alle bewoners van Hoogvliet uitgebreid van gedachten wisselen over de toekomst van hun deelgemeente. De conclusies van de gesprekken legt het deelgemeentebestuur op tafel bij de Rotterdamse gemeenteraad. Eind van dit jaar neemt het Rotterdams gemeentebestuur een beslissing over de toekomst van de deelgemeenten.

Aanleiding tot deze discussie is een voorstel dat nu in de Tweede Kamer ligt om de deelgemeenten op te heffen. Het Rotterdams gemeentebestuur wil tijdig inspelen op een op handen zijnd besluit hierover . Daarom heeft het in februari een stuurgroep ingesteld: BmR14+. Deze stuurgroep werkt samen met de Rotterdammers en de bestuurders aan een zo compleet mogelijk beeld van de verschillende deelgemeenten in de stad.

Meld u aan

Het deelgemeentebestuur wil zoveel mogelijk Hoogvlieters betrekken bij de discussie over de toekomst van de deelgemeente. Het hoopt op een massale opkomst bij de vier bijeenkomsten in de Kulk en MFC Boomgaardshoek. Deelnemers kunnen zich aanmelden per email: griffie@hoogvliet.rotterdam.nl     

Verder heeft Nieuw Hoogvliet het initiatief genomen om lokale partijen van andere deelgemeenten te benaderen en een samenwerkingsverband aan te gaan. Dit heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe partij  http://regionaallokaal.weebly.com/index.html  Waarom een nieuwe partij?  Rotterdam heeft niet altijd de goede beslissingen voor zijn deelgemeenten genomen. Rozenburg was nog maar net een deelgemeente en toen kwamen de eerste berichten dat die deelgemeenten opgeheven werden al. Het kon bijna niet anders of men wist dit al. Maar eerst werd wel even het geld dat Rozenburg had gespaard voor een nieuw sporthal opgemaakt. Hoogvliet is al veel langer deelgemeente maar om te zeggen dat wij er zo goed af komen?  Kijk eens naar de veiligheid? Hoogvliet is wel bijzonder onderbemand wat politie betreft. Krijgt de politie er mensen bij? Nou, dat ligt moeilijk, want Rotterdam Zuid slokt het meeste personeel op.  Hoe was het ook weer? Oh ja, 1 wijkagent per 5000 inwoners. Halen wij dat? Nee, dat halen wij niet, maar ons korps gaat kennelijk met de hakken in het zand. Nieuw Hoogvliet is voor uitbreiding van het aantal wijkagenten en wel zo snel mogelijk. 

En nu het goede nieuws? Het is mooi weer. Ik zou dus zeggen, ga niet te ver weg met de auto, want dat wordt file rijden. Ga lekker in de tuin zitten of op je balkon en geniet van je vrije dag.

 

Fijne dagen en alvast een fijn weekend..

 

 

Hoogvliet, Deelgemeente of Rotterdam? | De Botlek 2 | dé Weekkrant: http://bit.ly/LcZuUA

 

http://www.dichtbij.nl/botlek/regionaal-nieuws/artikel/2345226/hoogvliet-deelgemeente-of-niet.aspx

 

...Terug