Nieuwsarchief
hoogvliet 2.0
21 May 2012 - In de media []

Hoogvliet 2.0 is een bestuursneutraal organisatiemodel voor de toekomst van de Rotterdamse deelgemeenten.

Hoogvliet 2.0 is het antwoord op drie dominante ontwikkelingen in de maatschappij:

  • Het dwingt de burger om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen;
  • Het verbetert de kwaliteit van de dienstverlening waarmee het tegemoet komt aan het overgrote merendeel van de vragen en wensen van burgers;

 Hulpmijders worden opgezocht en geholpen om zichzelf weer te helpen.

 Om dit te bereiken doet de gebiedsgerichte organisatie waar het goed in is:

  • Faciliteren en organiseren van participatie en communicatie;
  • Verzamelen van informatie en maken van lange- en kortetermijn uitvoeringsprogramma's;

 Regisseren van interventies.

zie verder: http://www.rotterdam.nl/tekst:hoogvliet_2_0

 

 

...Terug