Nieuwsarchief
uitkomst bewonersbijeenkomsten
29 May 2012 - Nieuwsbericht []

Hoogvlieters over Hoogvliet na 2014: lokaal bestuur gewenst

Net als alle andere Rotterdamse deelgemeenten gaat Hoogvliet er mogelijk vanaf 2014 bestuurlijk anders uitzien. Op dit moment is een werkgroep bezig om een beschrijving te maken van elke deelgemeente afzonderlijk om te kijken wat karakteristiek is aan elke deelgemeente. Dus ook voor Hoogvliet. Het bestuur van de deelgemeente vindt het belangrijk om te horen hoe bewoners hier zelf over denken en heeft alle  Hoogvlieters daarom huis aan huis uitgenodigd voor vier bijeenkomsten op 21 mei. Ongeveer 150 bewoners waren aanwezig bij deze bewonersbijeenkomsten in de Kulk en MFC Boomgaardshoek. Na een presentatie van deelraadsvoorzitter Edwin Smid, vulden de bewoners een vragenlijst in en gingen in discussie met elkaar. Onder meer over de vragen hoe Hoogvliet naar hun idee het best bestuurd kan worden ná 2014, hoe zij hun stem kunnen laten horen en welke taken in Hoogvliet moeten blijven.

De enquête bestond uit zeven vragen. De algemene conclusie is dat de aanwezige Hoogvlieters de situatie zoals die nu is met deelraad en bewonersbijeenkomsten, wil behouden. Ook het merendeel van de taken die nu vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelgemeente moet volgens bewoners in Hoogvliet blijven. Hoewel er ook beaamd werd dat sommige taken ook op stedelijk niveau uitgevoerd kunnen worden.

De uitkomsten nader bekeken:

Vraag 1

Moet de Coolsingel de taken op het gebied van Schoon (werk Roteb), Heel (werk Gemeentewerken) en veilig en welzijn (zoals maatschappelijk werk) overnemen?

79% van de geënquêteerden wil dat de taken in Hoogvliet blijven. Voor 21% van de bewoners kunnen deze taken naar de Coolsingel.

Vraag 2

Welke taken kunnen wel/niet worden overgenomen? Het gaat om de volgende taken: Schoon, Heel, Veilig, Welzijn en Dienstverlening.

13% van de ondervraagden is van mening dat deze taken naar Rotterdam kunnen. 87% wil dat deze taken in Hoogvliet blijven.

Een aantal taken kunnen volgens de bewoners wel naar de stad over, zoals Welzijn en Veilig. Het merendeel vond de Coolsingel te ver weg om deze taken goed uit te kunnen uitvoeren en de veiligheid op buurtniveau te handhaven. Ook werd gezegd dat sommige taken uitbesteed kunnen worden, mits bewaakt op deelgemeenteniveau.

Vraag 3

Wie wilt u aanspreken in Hoogvliet?

Het merendeel van de aanwezigen koos voor een bestuurder of een andere volksvertegenwoordiger, als die maar afkomstig is uit Hoogvliet.

De top drie was als volgt:

1.Politicus Hoogvliet

2.Ambtenaar Hoogvliet

3.Commissielid Hoogvliet

Vraag 4

Hoe vindt u dat Hoogvliet bestuurd moet worden?

Uit de antwoorden is de volgende een top drie samengesteld:

1.Deelraad

2.Gekozen bestuurder of bestuur

3.Lokale commissie in Hoogvliet

Er wordt met name gehecht aan een laagdrempelige relatie tussen bestuur en bewoners. In de discussies kwam ook naar voren dat de geënquêteerden graag zien dat de deelraad actiever is en meer zichtbaar voor de bewoners.

Vraag 5

Hoe wilt u uw stem laten horen aan de Coolsingel?

Uit de uitkomsten op deze vraag is de volgende top 3 te destilleren:

1.Deelraad

2.Wijkbijeenkomsten

3.Burgerpanel Buurt Bestuurt.

Uit de antwoorden blijkt dat men Buurt Bestuurt als mogelijkheid ziet van vertegenwoordiging van bewoners. Een kwart van de ondervraagden vindt Buurt Bestuurt tevens als alternatief voor de deelraad.

Vraag 6

Wat vindt u voor Hoogvliet de belangrijkste taken om door de deelgemeente uit te laten voeren?

Bewoners vonden de volgende zaken het meest belangrijk:

1.Veiligheid

2.Buitenruimtebeheer en groenonderhoud

3.Welzijnswerk

Vraag 7: Zijn er zaken in het huidige deelgemeentebestel die anders kunnen?

Genoemd werd onder andere: nog meer aandacht voor veiligheid. Veiligheid werd ook genoemd als een aspect dat blijvend prioriteit vraagt en het beste op deelgemeentelijk niveau uitgevoerd kan worden.

Als oplossing voor de invulling van een nieuw bestuurlijk model werd ook een fusie of samenvoeging van Hoogvliet met bijvoorbeeld Poortugaal en Pernis genoemd.

Wat wordt er met de resultaten van de bewonersbijeenkomsten gedaan?

Deelraadsvoorzitter Edwin Smid is blij met de uitkomsten: "het is een divers geluid dat in de toekomst de mogelijkheid biedt om burgerparticipatie beter te organiseren. De conclusies van de enquête en de gesprekken leggen wij voor aan het deelgemeentebestuur die het vervolgens zal presenteren aan de Rotterdamse gemeenteraad."

Eind dit jaar neemt het Rotterdams gemeentebestuur een beslissing over de toekomst van de deelgemeenten.

zie ook de uitkomst van ons eigen onderzoek op de Binnenban:   http://www.nieuwhoogvliet.nl/nieuws.php?MenuId=9&Id=1361

 

 

...Terug