Nieuwsarchief
Burgemeester Sarlet, Spijkenisse: Wachtgeldregeling nu aanpassen is verontrustend
13 June 2012 - In de media [webmaster]

Vandaag op de website van "Binnelands Bestuur"

Je vraagt je af waar bestuurders mee bezig zijn.  We moeten zorgen dat er juist goede bestuurders aan het roer staan. Laat dat nu juist het probleem zijn in Den Haag en aan de Coolsingel. Een goede bestuurder bedankt zelf na 4, 8 of 12 jaar. Alleen de slechte bestuurders kleven aan het pluche en komen in een wachtgeldregeling terecht en maken er langdurig gebruik van.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/arbeidsmarkt-en-carriere/nieuws/nieuws/wachtgeldregeling-gefaseerd-invoeren.6916672.lynkx?utm_source=BB%202012-06-13&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws

 

Burgemeesters en wethouders zijn ‘verbaasd' en ‘bezorgd' over de snelheid die demissionair minister Liesbeth Spies (Binnenlandse zaken, CDA) maakt met het versoberen van de wachtgeldregeling voor bestuurders. Hun belangenverenigingen pleiten voor een gefaseerde invoering, waarbij de lokale bestuurders voorlopig buiten schot moeten blijven.

Haast

‘Ik kan me voorstellen dat de minister haast heeft wat betreft het wachtgeld voor Kamerleden en ministers gezien de verkiezingen in september, maar ik snap de haast voor burgemeesters, wethouders en gedeputeerden niet', aldus burgemeester Helen van Rijnbach van Etten-Leur. Van Rijnbach is lid van de Vereniging tot Behartiging der Belangen van Burgemeesters (Vbbb) en tevens bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Spies wil de wet waarin de versobering wordt geregeld, nog voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer loodsen.

Fasering

‘We onderschrijven dat er iets moet gebeuren, maar doe dat gefaseerd en met een overgangsregeling voor zittende bestuurders', vindt Van Rijnbach. ‘Dat hebben we de minister twee weken geleden ook laten weten, maar daar heeft ze blijkbaar niets mee gedaan.' De burgemeesters geven echter nog niet op. ‘Via onze partijlijnen gaan we onze zorgen uitspreken over de snelheid en de manier waarop de minister de wachtgeldregeling wil versoberen.'

Teleurstelling

Ook haar collega Mirjam Salet uit Spijkenisse noemt, namens de AbvaKabo, de haast ‘verontrustend'. ‘Temeer waar wij in gezamenlijkheid met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen in een recent gesprek met de minister hebben aangedrongen op een evenwichtig pakket van maatregelen. De minister is onze werkgever en stelt ons als zodanig teleur', aldus burgemeester Salet.

Bezorgd

De wethouders zijn op zijn zachtst gezegd bezorgd over de plannen. ‘Het voorstel voor aanpassing van de wachtgeldregeling zien wij als versobering op versobering', stelt directeur Ton Roerig van de wethoudersvereniging. ‘Bij de laatste raadsverkiezingen in 2010 is de duur van het wachtgeld al van zes naar vier jaar teruggeschroefd en is de sollicitatieplicht ingevoerd. De effecten van die maatregelen zijn nog niet eens vastgesteld.'

Ontslagbescherming

De wethoudersvereniging heeft echt wel oog te hebben voor de veranderende wet- en regelgeving op arbeidsrechtelijk vlak, maar Roerig stelt tegelijkertijd dat ‘politici geen gewone werknemers zijn. Ze hebben geen ontslagbescherming en kunnen van de ene op de andere dag op straat staan. Daar wordt onvoldoende rekening mee gehouden.'

Onzorgvuldig

‘Het feit dat de rechtszekerheid van zittende wethouders met terugwerkende kracht wordt aangetast, vinden wij bovendien kwalijk en onzorgvuldig', stelt Roerig. ‘Toen de wethouders in 2010 aantraden, gingen ze uit van de huidige regeling.'

De aantasting van rechtszekerheid en de onzorgvuldigheid van de wetgever zijn de voornaamste punten die de wethoudersvereniging in de strijd gaat gooien in haar lobby bij de leden van de Eerste Kamer. Evenals de burgemeesters zullen ook de wethouders bij de Tweede Kamer aandringen op gefaseerde invoering. De versobering voor wethouders kan pas ingaan na de raadsverkiezingen van 2014, wat de wethoudersvereniging betreft.

...Terug