Nieuwsarchief
‘Te veel haast met vorming Metropoolregio’
14 June 2012 - In de media []

Wat zou deze hoogleraar vinden van de discussie over het afschaffen van de deelgemeenten en de wijze waarop dat gebeurt? Van onder af?

-------------------------------------

De vorming van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag gebeurt niet geleidelijk en niet van onderaf, aldus emeritus hoogleraar bestuurskunde Fred Fleurke. Dat zou volgens hem wel moeten.

De Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden willen snel opgaan in een Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Zij namen het initiatief voor het nieuwe openbaar lichaam, dat bestaat uit 24 gemeenten.

Het initiatief kwam voort uit het plan van het kabinet-Rutte om de zogeheten Wgr-plusregio's op te heffen. Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden vormen beide momenteel zo'n regio. Hoewel het maar de vraag is of een volgend kabinet ook af wil van de Wgr-plusregio's, hebben de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag een document naar de 24 gemeentebesturen gestuurd over de oprichting van de Metropoolregio. Fleurke heeft op verzoek van de 24 gemeenteraden het document geanalyseerd.

Fleurke stelt dat wanneer het nut van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag kan worden aangetoond, het vervolgens noodzakelijk is dat oordeelsvorming daarover van onderop tot stand komt. Dat vergt volgens hem ten minste enkele jaren.

Fleurke vindt dat de vraag hoe het best kan worden samengewerkt in dit zuidelijk deel van de Randstad, niet voldoende is beantwoord: of een nieuwe gemeenschappelijke regeling tussen 24 gemeenten of samenwerking of fusie van de Wgr-plus-besturen Rotterdam en Den Haag.

De emeritus hoogleraar wijst erop dat de vorming van een Metropoolregio veel ingrijpender is dan samenwerking tussen de twee besturen. Met de komst van de Metropoolregio wordt de zelfstandigheid van de 24 gemeenten volgens hem onder druk gezet. Dat maakt de weg vrij voor gemeentelijke fusies in het gebied. Wanneer dat de doelstelling is op langere termijn, acht Fleurke dat een lange en kostbare weg.

 

 

 

bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 http://www.vngmagazine.nl/nieuws/5322/%E2%80%98te-veel-haast-met-vorming-metropoolregio%E2%80%99

 

...Terug