Nieuwsarchief
Positieve impuls
21 June 2012 - In de media [webmaster]


Op 15 juni tekenden vertegenwoordigers van de deelnemende partijen (Woonbron, Plein Nul10, stichting BOOR, stichting PCDO, Gemeente Rotterdam en de deelgemeente Hoogvliet) de Eigendoms-, beheer- en Exploitatieovereenkomst van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Oudeland.

In de MFA aan de Othelloweg 8, worden de basisscholen OBS de Notenkraker en PCBO Oudeland, de Buitenschoolse Opvang en peuterspeelzaal van Plein Nul10 en welzijnsactiviteiten gehuisvest. Het beheer hiervan wordt georganiseerd door de programmeur van de deelgemeente Hoogvliet.

Positieve impuls
De MFA moet een positieve impuls aan de wijk geven. Zo zal het een flinke rol spelen in het verbeteren van de wijk. Ook zal het door zijn centrale ligging een goede verbinding zijn met de wijk Tussenwater en met het centrum van Hoogvliet.

Door aantrekkelijke activiteiten te bieden ontstaat bekendheid in de wijk en meer betrokkenheid van de bewoners. De bewoners doen actief mee en mogen zelf ook de activiteiten kiezen en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De programmeur van de MFA ondersteunt en faciliteert de bewoners hierin.

 

...Terug