Nieuwsarchief
GemeentefinanciŽn onder druk
22 June 2012 - Nieuwsbericht [webmaster]


De komende maanden wordt de begroting van de deelgemeente Hoogvliet opgemaakt. Aanstaande  donderdagavond gaan wij met de overige fracties in gesprek over de kaders voor de meerjarenbegroting. De deelgemeente Hoogvliet moet de komende twee jaar ongeveer 2 miljoen euro bezuinigen op een begroting van 17 miljoen euro.  Dat is meer dan 11% en dat bovenop de bezuinigingen die de afgelopen jaren al door zijn gevoerd. Bezuinigingen die opgelegd worden door de gemeente Rotterdam die deels te maken hebben met landelijke bezuinigingen, maar ook met de wijze waarop dit college aan de Coolsingel deze stad bestuurd.

In het VNG magazine las ik het artikel: "korting op het deelgemeentefonds noopt tot harde keuzes. Als je dan de reactie lees van Ralph Pans, voorzitter directieraad VNG, dan wordt je daar niet vrolijker van. Dat wordt wat als Den Haag straks besluit de deelgemeente op te heffen en de Rotterdamse raad kiest voor vergaande centralisatie. Dan hebben de inwoners van een deelgemeente zoals Hoogvliet over twee jaar helemaal niets meer te vertellen. Goed op letten dus welke partijen onze democratie uit hollen.

De fractie van "Nieuw Hoogvliet" is uiteraard ook nieuwsgierig naar uw mening. Laat het ons weten,....waar vindt u dat er op bezuinigd kan worden:  veiligheid?  Jongerenwerk?  groenonderhoud?  schoon en hele in de buitenruimten?  welzijnswerk?

Mail naar: info@nieuwhoogvliet.nl

 

GemeentefinanciŽn onder druk

De financiŽle situatie van de gemeenten verslechtert snel. De gemeenten krijgen in het lopende begrotingsjaar 254 miljoen euro minder uitkering uit het Gemeentefonds dan eerder was aangekondigd. In twee jaar tijd een tegenvaller van maar liefst 467 miljoen euro. Het Centraal Planbureau heeft inmiddels alarm geslagen en becijferd dat tot 2017 25 miljard euro extra bezuinigd moet worden om het begrotingstekort weg te werken. De topambtenaren van de stuurgroep begrotingsruimte houden het op twintig miljard euro.
Afhankelijk van de aard van de bezuinigingen kan onverkorte toepassing van de evenredigheidssystematiek op deze bedragen zomaar tot kortingen op het Gemeentefonds van een miljard of meer leiden. Aangezien de gemeenten ook met tegenvallers worden geconfronteerd in hun eigen uitgaven, zoals de grondexploitaties, en in hun eigen inkomsten, wordt de situatie steeds nijpender. Tegelijkertijd nemen de risico's toe.
De uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket levert meer verantwoordelijkheid, maar ook meer risico's op. En de financiŽle problemen van een aantal grote corporaties maken het aanspreken van de achtervangpositie van de gemeenten tot een reŽel
gevaar.

BRON: Ralph Pans, voorzitter directieraad VNG, ralph.pans@vng.nl

http://www.vngmagazine.nl/archief/5382/commentaar-gemeentefinanci%C3%ABn-onder-druk


 

...Terug