Nieuwsarchief
Zo gek is het toch niet om zelf ook in te leveren!
09 July 2012 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Nieuw Hoogvliet heeft in de aanloop naar de begroting een aantal moties ingediend om de deelraad te bewegen aan aantal dingen anders te doen. Helaas konden niet alle moties op instemming van de raad rekenen. Het ging bijvoorbeeld om snelheidsbeperkende maatregelen op de A15, om het plaatsen van groepen afvalbakken op het winkelcentrum de Binnenban en de mogelijkheid om bewoners via internet  hun mening te laten geven over besluiten die genomen moeten worden. Veel moties? Dat klopt, maar wil je iets gedaan krijgen in Hoogvliet, dan wordt dit duidelijk door een motie in te dienen.

Ook het voorstel van nieuw hoogvliet om de raadsleden 25 procent van hun raadsvergoeding in te laten leveren, om ook een steentje bij te dragen aan de bezuinigingen en het voorbeeld te geven, werd door geen van de raadsleden ondersteunt, en dat is jammer. Het zou Hoogvliet zo maar 50000 euro op kunnen leveren waar bijvoorbeeld die afvalbakken voor op de Binnenban van betaald hadden kunnen worden. "ik vind dat wij wel het voorbeeld moeten geven in tijden van bezuinigingen." het argument " kan niet "  gaat er niet in bij mij. Je moet iets willen. Jammer, maar dit krijgt vast nog wel een vervolg. Het voorstel van Nieuw Hoogvliet om het informatiecentrum in gebruik te nemen als locatie voor raadsvergaderingen, huwelijksvoltrekkingen en culturele activiteiten, werd wel door alle raadsleden ondersteund.  Het Db zal met een voorstel komen.

Na de zomervakantie zal de fractie van nieuw Hoogvliet met de andere fracties keuzes gaan maken t.a.v wat wij nog wel en niet meer gaan doen. Het zou natuurlijk kunnen dat het Db er in slaagt om de stad Rotterdam te bewegen nu echt een keer aan Hoogvliet denken in de zin van meer geld voor Hoogvliet. In dat geval zullen die keuzes niet gemaakt hoeven te worden. Nieuw Hoogvliet gaat met de andere facties Na de zomervakantie verder met het Db in gesprek over de begroting. Op de website van Nieuw Hoogvliet kunt u de bijdrage en de moties terugvinden.

...Terug