Nieuwsarchief
deelgemeenten; nuttig of nutteloos?
12 July 2012 - In de media []

De deelgemeenten in Rotterdam bepalen veel van het beleid in uw wijk. Bijvoorbeeld over schoon, heel en veilig.

De Rotterdamse gemeenteraad onderzoekt hoe de stad het beste bestuurd kan worden, nu het kabinet onlangs heeft besloten dat de deelgemeenten per 1 januari 2014 worden afgeschaft. Onder aanvoering van Jan-Willem Verheij is daarvoor een stuurgroep in het leven is geroepen waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn.

Identiteit deelgemeenten
De weg naar een nieuw bestuurlijk model startte dit voorjaar met het maken van een onderzoeksopzet. In kaart wordt gebracht wat het karakter en de identiteit is van de veertien deelgemeenten en hun wijken. Verder vond er een representatieve peiling plaats onder Rotterdammers. Ook keken onderzoekers hoe andere steden in Nederland en daarbuiten hun bestuur en dienstverlening hebben georganiseerd.

zie verder:  http://www.rotterdam.nl/deelgemeenten__nuttig_of_nutteloos_

 

...Terug