Nieuwsarchief
prettig weekend
20 July 2012 - Nieuwsbericht []

De nieuwe toegangseisen voor vrachtauto's op de Maasvlakten 1 en 2 worden definitief vanaf 1 januari 2014 van kracht. Het oude verkeersbesluit om al vanaf 1 januari 2013 strenge toegangseisen te stellen, vervalt. Zo moeten bijvoorbeeld alle vrachtauto's op de Maasvlakte beschikken over een schone Euro V1 motor. Dat scheelt weer een hoop rommel in de lucht die wij in ademen in Hoogvliet.

Nieuw Hoogvliet is van mening dat een tachtig kilometer zone daar ook bij helpt. Minder herrie en minder luchtverontreiniging. Daar komt nog bij dat het veiliger wordt en dat kan nooit kwaad met het vervoer van de gevaarlijke stoffen over de A15. Gaat dat ook gebeuren? Ik denk het niet. Mensen willen nu eenmaal honderdveertig rijden in hun auto en dat blijft dus een moeilijke discussie. Veiligheid komt kennelijk altijd op de tweede plaats.

Om de jeugdcriminaliteit en - overlast terug te dringen, gaat Rotterdam de kopstukken hard aanpakken met een combinatie van straf en zorg. Ook voor eventuele broertjes en zusjes komt een speciale aanpak om te voorkomen dat nog meer familieleden kiezen voor een criminele carrière.

Dat blijkt uit het woensdag verschenen programma 'Grenzen stellen, richting geven' voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Afhankelijk van wat ze op hun kerfstok hebben, gaan de hoofdrolspelers in de jeugdcriminaliteit de gevangenis in of worden ze in een hulpverleningstraject gezet, net zo lang tot ze weer op het rechte pad terecht zijn gekomen.

Een deel van de jongeren heeft een laag IQ en kampt met ernstige psychische problemen. Bovendien groeien ze meestal op in een probleemgezin. Om te voorkomen dat zij na detentie terugvallen in hun oude gedrag, is scholing en intensieve begeleiding van groot belang. Ook eventuele broertjes en zusjes worden in een traject begeleid, zodat zij het gedrag niet kopiëren. Uit de Rotterdamse praktijk is immers duidelijk geworden dat slecht voorbeeld slecht doet volgen.

De meeste jeugdcriminaliteit vindt plaats in groepsverband. Daarom richten de autoriteiten zich op het oppakken van de sleutelfiguren omdat is gebleken dat groepen dan snel uit elkaar vallen. Rotterdam slaagde er afgelopen jaren weliswaar in de problematische jeugdgroepen terug te brengen van 88 tot 18, maar de groepen veranderen wel steeds sneller. De structuur is losser en etnisch diverser. Jongeren gaan bovendien op steeds jongere leeftijd in de fout. Zo blijken bijvoorbeeld in 2011 in Rotterdam de meeste overvallen gepleegd te zijn door jongeren onder de 24 jaar. Bedoeling is nu dat er vanaf 2013 ieder jaar 100 kopstukken worden opgepakt. Uiteindelijke doel is het aantal meldingen op de plekken in de stad waar jongeren regelmatig voor ernstige overlast zorgen in een jaar tijd met 25 procent terug te brengen.

Voor het hele programma trekt de gemeente jaarlijks 5 miljoen euro uit. Maar of dit ook gaat helpen is natuurlijk de vraag. Rechters denken toch meestal anders dan een gemeenteraad en dat gooit nog wel eens roet in het eten.  Het is natuurlijk niet voor het eerst dat er iets geprobeerd wordt op dit vlak, en tot nu toe wordt het alleen maar steeds erger.

Staat bij u alles al klaar voor het mooie weer dat er aan gaat komen? Bij mij wel. Het gaat mooi weer worden in Nederland. Ik denk dat het nu ook echt wel zo zal zijn want voor je het weet heb je een  claim van de strandhoreca om je oren bij het KNMI.

Ik zou zeggen een prettig weekend met veel mooi weer dus.

 

 

...Terug