Nieuwsarchief
In memoriam: Kees Verheij, een bijzondere man
26 July 2012 - Ingezonden stuk [Edwin Smid]


In memoriam

Kees Verheij 

Vandaag donderdag 26 Juli, heeft onder grote belangstelling de uitvaartplechtigheid van Kees Verheij plaats gevonden. Kees Verheij overleed vorige week vrijdag in de leeftijd van 74 jaar.

Kees Verheij heeft jaren lang in de deelraad gezeten voor de PvdA. Kees was verknocht aan die partij. Kees was afkomstig uit een vrijzinnig en sociaal- democratisch arbeidersgezin en heeft als onderwijzer en als directeur in het openbaar basisonderwijs gewerkt.

Bestuurlijk is Kees langdurig actief geweest als bestuurslid bij de Stichting Jeugdzorg Hoogvliet (voorloper van SWH), lid van de Raad van Commissarissen van de Breede Vliet en lid van de deelgemeenteraad. Kees was naar zeggen van een oud bestuurder een geweldig raadslid, was directeur van de basisschool op de meeuwenplaat, de Dolfijn, en een gewaardeerd zanger bij het Albrandswaards Mannenkoor en het RET mannenkoor. Een bijzonder en veelzijdig man.

Het was zijn kritische houding, erg kritisch, zijn oprechte betrokkenheid bij mensen en geïnteresseerdheid in mensen, die Kees zo bijzonder maakte.

Het is triest dat wij van dit soort bijzondere mensen afscheid moeten nemen en dat wij juist dit soort bijzondere mensen moeten missen. De mens Kees die de Hoogvlietse politiek heeft verrijkt en de levens van mensen.

Levens van mensen verrijkt door te laten zien dat bescheidenheid, eerlijkheid, verantwoordelijk willen en durven zijn, je betrokken voelen bij wat er om je heen gebeurt, dat dat  je als mens verder brengt.

Kees zal vreselijk gemist worden door zijn dochters Karin en Marianne. Namens de fractie, steunfractie en het bestuur van Nieuw Hoogvliet, wensen wij de dochters van Kees, Karin en Marianne en verdere familie, als ook de fractie van de PvdA Hoogvliet veel sterkte toe de komende tijd bij het verwerken van dit zo grote verlies

...Terug