Nieuwsarchief
kinderboerderij reaktie
21 August 2012 - Ingezonden stuk []

Hallo, goede pogingen om mensen te mobiliseren naar het Stadhuis (in Rotterdam) te trekken, maar ik ben bang dat de meeste mensen gewoon niet het soort mensen zijn die dat soort dingen doen. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat het mensen niet interesseert maar men denkt sowieso dat het geen zin heeft (wantrouwen tegen de politiek in het algemeen en zeker wantrouwen tegen het verre Stadhuis) en men is gemakzuchtig. Maar alle Hoogvlieters die ik spreek zijn zeer bezorgd over de kinderboerderij en vinden dat die echt niet kan verdwijnen en kunnen zich nauwelijks voorstellen dat dat echt zou gebeuren.

Overigens vertelde een fractiemedewerker van GroenLinks gemeente Rotterdam mij dat het gemeentelijk beleid is om alle 8 Rotterdamse kinderboerderijen open te houden en te versterken met nieuwe functies, zoals educatieve tuinen of verkoop van streekproducten. Ook zou gekeken worden of expoitatie aan stichtingen kan worden uitbesteed. Bovendien zou 1 van de 8 kinderboerderijen een zorgboerderij kunnen worden waardoor taken door een zorginstelling kunnen worden uitgevoerd (dus bijvoorbeeld door mensen met een verstandelijke handicap) en dus niet langer door ambtenaren van de gemeente Rotterdam.

Volgens deze fractiemedewerker betaalt de deelgemeente aan Rotterdam een bedrag voor het beheer van de kinderboerderij door de dienst Sport en Recreatie. Als de deelgemeente Hoogvliet de stekker eruit trekt, zou dat dus wel in strijd met het gemeentelijk beleid zijn, dat erop gericht is de boerderijen te behouden/versterken. Met andere woorden, volgens de Coolsingel moet de kinderboerderij ook blijven dus dat zullen ze waarschijnlijk zeggen wanneer er Hoogvlieters op de stoep staan.

Hoe dan ook, geef het niet op want dat de bewoners vaak niet actiebereid blijken, betekent niet dat het de mensen niet echt heel erg dwarszit. Het betekent alleen maar dat de meeste mensen nu eenmaal niet snel tot dat soort actie te bewegen zijn en (helaas?) verwachten dat ze daar nu juist locale politici voor hebben. Eigenlijk denk ik dat de meeste mensen die bereid zijn tot actie al op de een of andere manier met politiek bezig zijn.

Dit alles gezegd hebbende, het mag allemaal niet ten koste gaan van de boerderij want als die weg is krijgen we hem nooit meer terug! Het zou een ramp zijn voor Oudeland en vreselijk voor Hoogvliet. Nog afgezien van het signaal dat het sluiten zou geven; namelijk dat het allemaal leuk geprobeerd is geweest maar dat het in Hoogvliet helaas gewoon mislukt is, Hoogvliet wordt voorgoed opgegeven. Want naast de Beiroet-achtige leegstaande half ingestortte flatgebouwen waar maar niks mee gebeurt staat de kinderboerderij als lichtje in de duisternis die nu nog hoop geeft, waar kinderen en volwassenen nog kunnen komen en trots kunnen zijn en genieten....maar zonder de boerderij?

Tot slot wel mijn complimenten voor uw werk en inzet, voor uw energie te blijven vechten zelfs als het soms tegen de bierkaai lijkt/is; door dat soort mensen kan Hoogvliet (in ieder geval tot nu toe) toch nog net een fijne plaats blijven.

Groet,

A. H

 

Dank voor je reactie. Ik heb hem helemaal doorgelezen en ben het ook helemaal met u eens. Niets op aan te merken. De plannen van de gemeente zijn geweldig de uitvoering is altijd weer een probleem. (ongeveer net als met de sport)Wij moeten en zullen een olympische stad worden en de sportverenigingen gaan zoveel meer betalen dat het voor een aantal verenigingen niet meer op te brengen is. Zoals u zelf al schrijft de deelgemeente betaald een bedrag voor onderhoud door sport en recreatie. Dat moet vooral ook zo blijven, tenzij er straks nog zo weinig geld is dat het niet meer lukt.

met vr groet

Jan Koopmans.

...Terug