Nieuwsarchief
bodeminformatie
23 August 2012 - In de media []

Wilt u informatie over bodemonderzoeken of saneringen? Ga dan naar www.dcmr.nl/bodeminformatie.

Alle bodeminformatie van de DCMR Milieudienst Rijnmond staat voortaan online op www.dcmr.nl/bodeminformatie. Deze informatie gebruikt u bijvoorbeeld voor het maken van een aankoopdossier bij een woning.

Hoe het werkt
Op de kaart zoomt u in op het gebied waar het pand of perceel ligt waarin u geļnteresseerd bent. U krijgt dan een overzicht van alle bij de DCMR bekende gegevens en achterliggende documenten, zoals statussen, rapporten en besluiten die betrekking hebben op de beoordeling van bodemverontreiniging en uit te voeren vervolgonderzoek of sanering. Ook vindt u gegevens van (ondergrondse) tanks en over (historische) bedrijfsactiviteiten. U kunt ook op postcode en huisnummer zoeken.

Aanvullende vragen
Op www.dcmr.nl/bodeminformatie vindt u alle bodeminformatie die de DCMR in huis heeft. Heeft u daarna nog meer vragen? Bel dan met de Bodemtelefoon van de DCMR: 010 - 246 8140.

Over de DCMR
De DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied. Voor de 1,2 miljoen inwoners in de regio streeft de DCMR naar het verlagen van de milieudruk. De DCMR verleent vergunningen en houdt toezicht bij 23.000 bedrijven. Daarnaast ondersteunt de DCMR gemeenten, overheidsinstellingen en bedrijven regionaal, nationaal en internationaal bij milieuvraagstukken. De DCMR is bij milieu-incidenten dag en nacht bereikbaar voor bewoners, bedrijven en overheden. www.dcmr.nl. Twitter: @MilieuRijnmond

...Terug