Nieuwsarchief
Veilig en leuk spelen in Hoogvliet.
18 September 2012 - Nieuwsbericht [webmaster]

De speelplaatsen en speelplekken in Hoogvliet zijn belangrijk voor een prettige woonomgeving waar kinderen veilig en leuk kunnen spelen.

De deelgemeente doet er veel aan om gevarieerde speelplaatsen te bieden, voor verschillende leeftijdsgroepen, en deze goed te onderhouden. Omdat het geld maar een keer kan worden uitgegeven maakt het deelgemeentebestuur  keuzes. Keuzes waar er wel en geen speelplekken nodig zijn en voor welke leeftijden ze geschikt zijn. Ook het onderhoud van de speelplaatsen is belangrijk om ze aantrekkelijk en veilig te houden. Alle basiskeuzen van het deelgemeentebestuur met betrekking tot de speelplaatsen staan in het Speelbeleidsplan.

http://www.rotterdam.nl/DG%20Hoogvliet/Document/Speelbeleidsplan.pdf

De komende tijd gaat Gemeentewerken werkzaamheden uitvoeren op een aantal speelplaatsen. Dat kan opknappen zijn, nieuwe speeltoestellen plaatsen of het verwijderen van een speelplaats. Op de website van de deelgemeente staat het besluit van het deelgemeentebestuur waarop u precies kunt zien welke speelplaatsen in Hoogvliet worden opgeknapt, aangepast of verwijderd.

De titel van het speelbeleidsplan is: "Hoogvliet Speelt en beweegt!". De werkzaamheden aan de speelplaatsen moeten er voor zorgen dat dit kan en dat dit zo blijft.

 Verbeteren van speelplekken

Twee speelplekken in Hoogvliet worden binnenkort verbeterd en ingericht met natuurlijke elementen, zoals: bomen, struiken, bloemen, keien, steenstructuren, en met afwisselende bodemsoorten als zand, stenen, houtsnippers, watervormen enz.

Dit wordt ook wel speelnatuur genoemd en het uitgangspunt is: "natuurlijk groen als onderwerp en omgeving van het spel". Het groen fungeert niet alleen als decor, maar het natuurlijk groen is het speelelement. Klassieke speeltoestellen zijn dan ook niet of nauwelijks aanwezig. Een bijkomend voordeel is dat het beheer en onderhoud van natuurlijke speelelementen goedkoper is dan dat van reguliere speeltoestellen.

Weegbree

De speelplek aan de Weegbree wordt vanaf 3 september omgevormd tot een speelplaats met natuurlijke elementen. Het omvormen van speelplekken met natuurlijke elementen vergt investeringen. Om hier ervaring mee op te doen is destijds besloten om op de Bijster, middels de motie Kinderspeelplekken, aan te wijzen als pilot, maar vanuit de bewoners zijn geluiden opgevangen dat de voorkeur wordt gegeven aan een reguliere speelplek. Daarom is er gezocht naar een alternatieve locatie. Er is toen gekozen voor de speelplaats aan de Weegbree. In samenspraak met de bewoners is er een ontwerp gemaakt en wordt vanaf 3 september 2012 aangepakt. De werkzaamheden zullen 3 weken in beslag gaan nemen.

Bijster

De speelplek aan de Bijster zal worden uitgebreid met enkele toestellen. Om daar ook aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen. Ook hier wordt 3 september gestart en deze werkzaamheden zullen twee weken in beslag gaan nemen.

 

...Terug