Nieuwsarchief
Waarom komt dit mij zo bekend voor??
23 September 2012 - In de media [Hans van Helden]


Gelezen in blad van de VNG, artikel van Marcel Boogers, hoofddocent Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg:

"Volksvertegenwoordigende rol raadslid vereist meer aandacht" 10 jaar na invoering van het Dualisme. In gemeenteraden lekt veel energie weg naar het interne proces van de raad: de werkwijze van de raad, de kwaliteit van de stukken en de informatievoorziening. Ik zie wel ontwikkelingen ten goede, maar dat mag nog wel wat steviger. Omdat raadsleden evenveel tijd kwijt zijn als vroeger met het interne proces en tegelijkertijd iets proberen te maken van hun volksvertegenwoordigende rol, zijn ze per saldo meer tijd kwijt aan het raadswerk. Versnippering en polarisatie binnen (deel)gemeenteraden dragen ook al niet bij aan de gewenste " slag naar buiten". Sommige raden zijn er zeer bedreven in om elkaar het leven zuur te maken, maar of de inwoners daar iets mee opschieten?

Waarom komt dit mij zo bekend voor?? Hans van Helden

...Terug