Nieuwsarchief
Bewoners tevreden over aanpak overlast Lampreibuurt en metrostation Zalmplaat
25 September 2012 - Nieuwsbericht [webmaster]


In juni 2011 heeft de deelgemeente Hoogvliet een plan van aanpak opgesteld om de overlast in de Lampreibuurt aan te pakken. Inmiddels is er veel gebeurd. Op dinsdag 19 september jl. hebben de bewoners uit de Lampreibuurt en de Ruitwagen een presentatie gekregen over de maatregelen die de deelgemeente Hoogvliet en haar partners (Politie, Stadsbeheer, Woonbron, Vestia, RET, Stichting Welzijn Hoogvliet en directie Veiligheid) de afgelopen maanden hebben genomen om de overlast in de buurt te verminderen.

De RET heeft volgens plan het metrostation Zalmplaat gerenoveerd en het station is nu veel overzichtelijker geworden. Ook is er meer cameratoezicht op het metrostation gekomen en wordt er veel vaker gecontroleerd. De bewoners willen graag weer een bewaakte fietsenstalling; de deelgemeente Hoogvliet is hierover in gesprek met een ondernemer en kijkt ook naar andere alternatieven.

In de wijk is nu tijdelijk cameratoezicht maar er wordt gekeken naar de mogelijkheid om aan de noord- en zuidkant van metrostation Zalmplaat permanent camera's te plaatsen.

Politie en Stadstoezicht gaven een inkijk in de cijfers van alle acties die de laatste maanden in de buurt zijn gehouden op het gebied van preventief fouilleren, auto- en scootercontroles en controle op de gemeentelijke basisadministratie.

De deelgemeente heeft ook een duidelijke lijn ingezet voor de aanpak van jongeren die overlast veroorzaken. Op straat verblijven mag maar overlast wordt niet getolereerd. Jongeren worden individueel benaderd en krijgen een keuze: naar school of aan het werk. Doen ze niets dan helpt de deelgemeente daar een handje bij! Inmiddels zijn 13 jongeren toe geleid naar werk of school.

De coöperaties Vestia en Woonbron gaven aan wat er allemaal gedaan wordt om het beheer en de leefbaarheid in de buurt goed op peil te houden zodat er minder woonoverlast is. Op dit moment worden nieuwe bewoners eerst gescreend op woonoverlast voor zij naar de Lampreibuurt  kunnen verhuizen. Ook de huismeesters van de corporaties zijn dagelijks in de buurt aanwezig.

De aanwezige bewoners kregen na de presentatie de gelegenheid om vragen te stellen en gelijk afspraken te maken met de aanwezige organisaties over de laatste plekken waar bewoners nog overlast ervaren. Het huisvuil dat op sommige plaatsen naast de containers geplaatst wordt is voor sommige bewoners een doorn in het oog en zij hebben aangegeven dat hier nog strenger tegen opgetreden mag worden. Ook de jongerenoverlast op enkele plekken in de wijk is voor sommige bewoners nog een belangrijk punt van aandacht. De komende weken zal er nog strenger op overlast gecontroleerd worden.

Een tip van één van de aanwezigen: "Durf elkaar te groeten, te ontmoeten en weer aan te spreken dan wordt alles vanzelf weer beter in de buurt".

De deelraadsvoorzitter van de deelgemeente Hoogvliet, de heer Edwin Smid, gaf tenslotte aan dat er grote stappen gezet zijn om de overlast de kop in te drukken.  "We zijn samen met de bewoners en de partners op de goede weg. Ook vanuit Buurt Bestuurt wordt er teruggekoppeld wat er goed gaat maar ook waar nog verbetering nodig is. Als overheid kunnen wij veel, dat hebben wij laten zien, maar het geboekte resultaat kon alleen bereikt worden samen met de bewoners en de panelleden van Buurt Bestuurt. De aanpak is een voorbeeld van hoe we samen zorgen  voor een leefbare, veilige en gezellige buurt.

...Terug