Nieuwsarchief
Struiken bij de kinderboerderij
02 October 2012 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

De vraag van de week was deze keer: "Kunt en wilt u mij vertellen waarom de struiken langs het voetpad vanaf de Aveling richting kinderboerderij weggehaald zijn. Ik snap dat u het woord kinderboerderij niet meer kunt horen, maar ik zou toch willen weten waarom die struiken allemaal weg zijn en of en wanneer er nieuwe struiken komen.

Jeanne van der Velden heeft geļnformeerd, ik heb geen flauw idee waar of bij wie, en zij kreeg te horen dat er gras komt. Gras is kennelijk goedkoper te onderhouden dan struiken. Dat is natuurlijk onzin, want met de grasmaaimachine tussen al die bomen is niet handig en gras zal daar niet groeien in de schaduw van de bomen"

Het antwoord van gemeentewerken voor iedereen die dit is opgevallen is, dat gras inderdaad goedkoper is dan het onderhoud van de struiken. Ik vraag mij dan weer af: waarom bomen kappen, waardoor die struiken langs de Groene Kruisweg harder gaan groeien? Snapt u het? Ik niet en ik weet niet of men bij gemeente werken nog mensen heeft rondlopen die het wel snappen.

Ik snap natuurlijk de theorie wel, maar snapt gemeentewerken de praktijk wel? Wij gaan het zien. De bomen zijn daar wel hoog, dus misschien dat het gras daar wel een kans maakt.

...Terug