Nieuwsarchief
Correctief referendum voor Rotterdammers
17 October 2012 - In de media []

De veertien deelgemeenten van Rotterdam maken per maart 2014 plaats voor een gebiedsbestuur met veertien Stadskwartieren of voor een model met wijkparticipatie in 55 Stadswijken. Ongeacht voor welk scenario wordt gekozen, krijgen Rotterdammers meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving en wordt het aantal gebiedsbestuurders teruggebracht van ruim driehonderd naar niet meer dan honderd.

Afschaffing wettelijk verplicht

De twee modellen zijn dinsdagmiddag 16 oktober gepresenteerd door de (raads)stuurgroep Bestuurlijk model Rotterdam na 2014. De twee opties worden de komende weken aan de Rotterdammers, stadsbestuurders en het maatschappelijk middenveld voorgelegd. Op 20 december hakt de gemeenteraad de knoop door. Rotterdam is wettelijk verplicht de deelgemeenten af te schaffen.

Stadskwartieren

In het zogeheten ‘model gebiedsbestuur' maken de veertien deelgemeenten plaats voor veertien Stadskwartieren. Elk Stadskwartier krijgt eens in de vier jaar een direct gekozen bestuur van vijf tot negen leden. Iedere Rotterdammer kan zich kandidaat stellen, of ze nu wel of geen lid zijn van een politieke partij.

Het gekozen bestuur betrekt de burgers bij het opstellen van een gebiedsplan, waarvoor de Rotterdamse gemeenteraad een budget beschikbaar stelt. Via een (correctief) gebieds- of wijkreferendum kunnen bewoners zich uitspreken over de inhoud van het plan of over de kwaliteit van de uitvoering. Ook komen er mogelijkheden voor digitale participatie. Een gebiedsdirecteur zorgt ervoor dat de gemeentelijke diensten het gebiedsplan uitvoeren.


Terugroeprecht

Het ‘model wijkparticipatie' gaat een stap verder. Via een ‘terugroeprecht' kunnen wijkbewoners een besluit van de gemeenteraad terugdraaien en vervangen door een plan waarvoor wel draagvlak in de wijk is. Als voor dit model wordt gekozen, wordt de stad ingedeeld in 55 wijken die Stadswijken gaan heten. Een overkoepelde Adviesraad van 55 leden (uit elke Stadswijk een afgevaardigde) adviseert de gemeenteraad over wijkzaken en de leefomgeving. De leden van de Adviesraad worden vanuit de wijken voorgedragen; de gemeenteraad benoemt ze.

Alle wethouders krijgen een als gebiedswethouder een deel van de stad onder hun hoede. Deze wethouder stuurt een gebiedsdirecteur aan, die samen met de wijkbewoners en onder toezicht van de Adviesraad een gebiedsplan opstelt en uitvoert.


Representatieve peiling

De komende twee maanden worden de twee scenario's breed gepeild. Er komt een representatieve peiling onder burgers en een stadsgesprek in iedere deelgemeente. Het college van burgemeesters en wethouders mogen hun zegje doen, evenals de huidige deelgemeentebesturen, de Vereniging Rotterdamse Deelgemeenten (VRD), de politieke patijen en het maatschappelijk middenveld. Er komt een speciale hoorzitting en Rotterdammers kunnen via een speciale website hun mening over de plannen geven.

Afwachten dus

Afwachten dus hoe het gaat werken. Theoretisch ziet het er goed uit. Praktisch weten wij nog niet, maar tegenhouden doe wij het niet.

...Terug