Nieuwsarchief
PGH op zoek naar versterking
18 October 2012 - In de media []

Platform Gehandicapten Hoogvliet (PGH) is op zoek naar versterking. Het platform is een aantal jaren actief in Hoogvliet en komt op voor de belangen van inwoners met een beperking.

Doel is om inwoners met een beperking zelfstandig in Hoogvliet te laten leven, wonen, werken, sporten en dat ze daarbij sociale contacten kunnen onderhouden. Het platform bestaat nu uit vijf leden en komt één keer per maand bij elkaar om knelpunten te bespreken.

PGH organiseert onder andere informatiebijeenkomsten en belevingsdagen voor burgers en beleidsmakers, schouwt gebouwen en buitenruimte op toegankelijkheid en adviseert de deelgemeente en ook andere organisaties en instellingen in Hoogvliet.

PGH zoekt mensen die vanuit hun persoonlijke situatie en ervaring weten wat het is om te leven met een beperking of chronische ziekte, maar ook mensen die belangstelling of interesse hebben in het werk vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid.
Meer informatie is te verkrijgen via 010-4162915 of erasmus32@online.nl.

...Terug