Nieuwsarchief
De toekomst van de deelgemeenten
12 November 2012 - In de media []

Alle stemgerechtigde Rotterdammers kregen vorige week een brief op de deurmat met de vraag te stemmen over de toekomst van de deelgemeenten. Op een speciale website kan met een persoonlijke inlogcode een keuze worden gemaakt uit twee modellen.

Stadskwartieren

In het eerste model worden de veertien deelgemeenten vervangen door stadskwartieren, geleid door een direct gekozen parttime-bestuur van vijf tot negen mensen. De kandidaten hoeven geen lid te zijn van een politieke partij. De stadskwartieren worden aangestuurd door een gebiedsdirecteur.

Stadswijken

Het tweede model gaat uit van 55 stadswijken, ook aangestuurd door een gebiedsdirecteur. De wijken worden in een Rotterdamse wijkraad door één persoon vertegenwoordigd. Elke wethouder krijgt een aantal wijken onder zijn of haar hoede. Wijkbewoners kunnen initiatieven nemen, meebeslissen en genomen beslissingen corrigeren, bijvoorbeeld door referenda.

In beide modellen moet de betrokkenheid en invloed van de Rotterdammers worden vergroot. Door het afschaffen van de deelgemeenten door het kabinet wordt het aantal gebiedsbestuurders van ruim driehonderd teruggebracht naar maximaal honderd.

Stadsdebatten

De komende weken wordt in elke deelgemeente een representatief onderzoek en een stadsdebat georganiseerd. Op 12 december is er een afsluitend debat in het Rotterdamse stadhuis. Na raadpleging van de Rotterdamse bevolking, neemt de gemeenteraad eind december een definitief besluit.

http://www.rotterdam.nl/rotterdamna2014

http://regionaallokaal.weebly.com/index.html

 

 

...Terug