Nieuwsarchief
Pernis kan zoveel beter
19 November 2012 - Nieuwsbericht []

Deelgemeentevoorzitters presenteren bestuursmodel voor Rotterdam: "Pernis kan zoveel beter"

De voorzitters van de Rotterdamse deelgemeenten stellen voor het toekomstig bestuur van de stad een verbeterde versie voor van het bestuursmodel dat Amsterdam afkeek in het Rotterdamse Pernis:  "Pernis kan zoveel beter". Dit model vult het model "Gebiedsbestuur" aan, dat nu wordt voorgelegd aan de bevolking van de gemeente Rotterdam.

De voorzitter van de Verenigde Rotterdamse Deelgemeenten, Jan Cees van Duin: "Burgers hebben alleen wat aan participatie en aan een gebiedsbestuur als dat in staat is daadwerkelijk iets voor een wijk of buurt te regelen. De gemeente  blijft in haar modellen op dit punt veel te vaag. Naar onze overtuiging versterken we met ons voorstel de ambities van de stad en behouden we de positieve punten van het huidige bestel."

De deelgemeentevoorzitters hebben verbeteringen aangebracht  aan de modellen van de stuurgroep van de Gemeenteraad en willen zo de  goede punten van het bestaande bestuurlijke bestel behouden. Met name het model "Gebiedsbestuur" dat is voor gelegd aan de bevolking van Rotterdam spreekt de voorzitters aan. Een overlegorgaan met 55 "wijkburgemeesters" wordt niet slagvaardig geacht.

De kern van het bestuursmodel 'Pernis kan zoveel beter' is dat het een beproefde, eenvoudige efficiŽnte en goedkope manier van besturen is. Alle stadsgebieden krijgen in de toekomst, net als Pernis nu, een klein bestuur dat open oog en oor is voor het betreffende stadsgebied en dat zelf kan handelen op gebieden die ertoe doen. Het model gaat voor elk gebied uit van een gebiedsprogramma met bevoegdheden en taken die liggen op de terreinen schoon, heel, veilig, welzijn, communicatie, participatie en de directe service aan burgers zoals nu in veel Stadswinkels. En  natuurlijk zullen de lokale besturen  ook gekwalificeerde adviezen over hun gebied aan het gemeentebestuur moeten kunnen geven.Het kan "zoveel beter" door goede afspraken te maken tussen gemeente en de stadsgebieden, zodat er efficiŽnter gewerkt kan worden. Dit maakt het gebiedsbestuur slagvaardig en duidelijk voor de bewoners.

De deelgemeentevoorzitters vinden dat de gebiedsbestuurders gekozen moeten worden op basis van lijsten van kandidaten waaraan ook niet- politieke partijen kunnen meedoen. Het werken met kandidatenlijsten  -al dan niet politieke- partijen is minder kwetsbaar dan het kiezen van slechts ťťn persoon. Dit wijkt af van het voorstel van de stuurgroep van de gemeente Rotterdam om personen verkiesbaar te stellen zonder aanwijsbare achterban of partijbinding.

Het model van de deelgemeentevoorzitters sluit goed aan op de huidige praktijk van deelgemeenten, maar dan wel in een vereenvoudigde vorm. Het bestuursmodel 'Pernis Kan Zoveel Beter' maakt het verder mogelijk om maatwerk te bieden voor de grote verschillen die er in elke wijk zijn.  Het maakt gebiedsgericht werken mogelijk, waardoor er  in ieder gebied rekening zal worden gehouden met eigen bijzondere omstandigheden, cultuur en ligging. Dit is zeker van belang voor Rozenburg, Hoek van Holland, Hoogvliet en Pernis.

 

 

Facebook
...Terug